Proiecte
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Abordare exhaustivă a fenomenului de hărţuire sexuală şi prezentarea propunerilor pentru îmbunătăţirea cadrului legal

Data publicării: Vineri, 08 iunie 2007
Având drept scop elaborarea unui sondaj naţional reprezentativ privind hărţuirea sexuală a femeilor angajte şi studenţilor de sex feminin, în scopul de a găsi care este frecvenţa şi particularităţile ale fenomenului de hărţuire sexuală la locul de muncă şi în instituţiile de învăţământ. În cadrul campaniei internaţionale "16 zile împotriva VAW" CPD a livrat un seminar cu tematica hărţuirii sexuale.

Eradicarea violenţei domestice prin programe de reabilitare pentru agresori: implicarea bărbaţilor în combaterea violenţei în familie

Data publicării: Joi, 07 iunie 2007
Programul este orientat spre un grup de ONG-uri care lucrează în domeniul violenţei bazate pe gen. Echipa noastră le-a propus unele modele de program comprehensiv de reabilitare a agresorilor sau potenţialilor agresori şi să-i încurajeze să dezvolte, la nivel de comunitate, un program similar pentru prevenirea şi intervenţia în caz de incidente de violenţă domestică, orientate atât către victime,căt şi agresorilor.

Rezultatele 21 - 22 din 22
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan