Annual Reports
Year: 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / All years

Year 2020

Finance reports

Censors Report - 2019 324KB

Activity Reports

Report of activity - 2019 256KB

Year 2019

Finance reports

Raport Financiar CPD 2018 707KB
Raport Cenzor pentru anul 2018 607KB

Activity Reports

CPD ScoreCard 2018 405KB

Year 2018

Finance reports

Censor Report for 2017 1MB
Financial Statements (2016-2017) 943KB
Censor Report for 2016 2MB

Activity Reports

CPD ScoreCard 2013-2017 167KB

Year 2015

Activity Reports

Raport de implementare a strategiei, rezultate pentru 2013 - 2015 193KB
Delivery report 2013 - 2015 167KB
CPD ScoreCard 2013-2015 128KB
Censor Report for 08 - 09 October 2015 3MB

Year 2014

Finance reports

Censor Report for 01.09.2013-30.06.2014 183KB

Year 2013

Finance reports

CPD Financial Report 2012 523KB

Activity Reports

Censor Report for 01.09.2012-31.08.2013 233KB
Delivery Report 2012 316KB
Delivery Report 2012 304KB
CPD Score Card 2012 105KB
CPD Score Card 2012 96KB

Year 2012

Activity Reports

Annual Report 2010-2011 (RO) 262KB

Year 2011

Activity Reports

Financial Report 2011 854KB

Year 2010

Activity Reports

Financial Report 2010 1MB

Year 2009

Activity Reports

Financial Report 2009 5MB

Year 2008

Activity Reports

Financial Report 2008 3MB

Year 2007

Finance reports

Narrative report "Development and Institutional Consolidation of CPD” 79KB

Year 2006

Activity Reports

Activity Report for 2005-2006 122KB
Report of activity for year 2006 60KB

Year 2005

Finance reports

Narrative report "Project on increasing juridical culture of the population" 2MB
Narrative report "Education on gender equality" 61KB

GLOSSARY
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Gender Statistics
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan