Projects - Year 2009
Year: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / All years

Promoting gender equality and advancing women's participation

Posted: Monday, 16 November 2009
Institutional project, with support of Open Society Institute, New York and Soros Foundation Moldova. Total amount; 103.894 USD (2008-2009). The funds are distributed among 4 CPD's program to support activities aiming at gender eqaulity promotion and women's advancement in Moldova. Also, these funds cover all maintenance expenses of CPD and capacity building activities for CPD's team, according to the CPD personnel strategy.In 2010 CPD will be awarded for the institutional support by OSI with a total amount of 34.000 USD.

Increasing women's employability through improvements in Labor Code from gender perspective

Posted: Monday, 12 October 2009
CPD is implementing this project based on the initiative of the UNIFEM project in Moldova. CPD is coordinating a group of experts who analyzed the Labor Code and developed recommendations for its improvements from gender perspective. This approach to the legal framework of Republic of Moldova is expecting to increase women's employability and also to meet national and international commitments for gender equality achievement in Moldova.

Promoting Gender Equality within Local Government

Posted: Tuesday, 28 July 2009
A joint project implemented in partnership with the Ukrainian Women’s Fund during witch 160 local civil servants participated at practical trainings on 3R method. All participants were encouraged to gender mainstream their activities.

Building a gender equal electoral process

Posted: Tuesday, 30 June 2009
The general objective of the project was to promote gender equality within 2009 national electoral process in Moldova. Main activities : (1). Advocating for gender equality within political parties, mass-media institutions, electoral commission and NGOs for 2009 national elections; (2.) Building expertise within political parties, mass-media institutions, electoral commission and NGOs to promote gender equality; (3.) Empowering voters to be more aware of gender issues in elections by requesting and asking for gender mainstreaming in the electoral platforms and political parties’ agendas; (4.) Monitoring gender dimension of 2009 national elections. (www.alegeriprogen.md)

Local Civic Initiative

Posted: Thursday, 18 June 2009
A pilot project supported by the Soros Foundation in Moldova to develop the capacity of local civil society to promote transparency and gender equality within the local government of Causeni town. CPD worked closely with a community group from Causeni town.
GLOSSARY
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
Gender Statistics
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan