Projects - Year 2008
Year: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / All years

Civic initiative Alliance ProGen

Posted: Friday, 27 June 2008
The CPD and some other NGOs in the filed has launched the civic initiative Alliance ProGen – Elections 2009, aimed at increase the stakeholders’ awareness regarding the gender equality in the elections and gender dimensions in political processes (platforms, promotional materials, media visibility etc.)

Empowering rural women in Moldova

Posted: Friday, 13 June 2008
For the implementation of this project, CPD successfully involved the Oxfam Novib, as major partner. CPD is expected that at least 170 women from the selected communities will be developed leadership skills and will be and willing to participate in public life. At least 1200 people will be directly involved in or influenced by the project implementation for the benefit of their community. Civil society is going to develop in and sustainable way: community groups are operational and capable. At least 8 of them will be registered as NGOs. 20 rural communities will enjoy small projects which benefit them according to their needs: from building to organizing regular discussions with elected officials. As a result of accomplished projects in the 20 communities, at least 30% of the population (13 500) will benefit from the project outcomes.

Exhaustive approach to the phenomenon of sexual harassment

Posted: Thursday, 12 June 2008
In the frame of this project, CPD has established the procedure for recording cases on sexual harassment: elaboration of a form to be filling in; deliver the form at different workplaces and education institutions (universities and colleges); offer the possibility to fill in the form on-line, via the CPD”s site: www.progen.md. CPD distributed the results of national survey “The phenomenon of sexual harassment in the Republic of Moldova” to stakeholders.

Equal opportunities – Local Initiatives

Posted: Thursday, 12 June 2008
CPD’s project team and experts analyzed all the internal documents in the Town Hall from the gender perspective (internal regulation, salary scheme, list of the staff positions segregated by gender). Due to the CPD’s demarche, the Municipality of Chisinau signed on March 03 the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life. Thus the Municipality of Chisinau was the first Local Authority in Moldova that has signed this European document. CPD and Municipality of Chisinau agreed to elaborate an Equality Plan that will be proposed to the Municipal Council for approval.

Engendering educational process in Moldova’s secondary schools

Posted: Thursday, 12 June 2008
In the frame of this project, a group of experts was elaborated the integrated educational modules for teachers and educators, in partnership with Educational Center “Pro Didactica”. CPD conducted a number of 4 trainings for teachers and educators on gender related issues in education, in partnership with Educational Center “Pro Didactica”. Participants: 80 women and men, teachers and educators from secondary education. The beneficiaries of these training developed a number of 240 gender-related activities in localities. A guide on educational strategies for teachers and educators has been elaborated.”

Promoting gender equality in the labor market in the Republic of Moldova

Posted: Tuesday, 10 June 2008
CPD organized the Conference “Gender discrimination in the labor market”, in partnership with Ministry of Social protection and UNIFEM Project in Moldova. Participants: 20 representatives from ministries, 15 activists in non-governmental sector from Chisinau and regions, donor community and political parties’ members.
GLOSSARY
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Gender Statistics
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan