Projects - Year 2007
Year: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / All years

Combating Trafficking of Women in Moldova: Moldova Employment and Training Alliance (META)

Posted: Monday, 11 June 2007
CPD was invited to collaborate with Catholic relief Services for the CRS’s Project – Combating Trafficking of Women in Moldova: Moldova Employment and Training Alliance (META) In the frame of this initiative, CPD carried on development of the sub-project Sustainable livelihoods (SL) for young rural women.

Equal opportunities for women and men in the 2007 local elections

Posted: Friday, 08 June 2007
“Equal opportunities for women and men in the 2007 local elections”, aimed on the monitoring of the political participation of women and men in the local elections, both as candidates and elective people. Also, we’ve developed a wide analysis of the mass-media involvement in the consideration of female and male candidates to the different functions (mayor or councilor).

Equal economical opportunities and promoting gender equality in the labor market of the Republic of Moldova

Posted: Thursday, 07 June 2007
In the frame of this project, we’ve prepared a group of 15 persons from different rayons as instructors on gender discrimination in the labor market issue, which were involved in organizing seminars in theirs localities, with persons from local public administration, schools, employment agencies, employers, employees, etc.

Exhaustive approach to the phenomenon of sexual harassment and presentation of proposals for improving the legal framework

Posted: Wednesday, 06 June 2007
"Exhaustive approach to the phenomenon of sexual harassment and presentation of proposals for improving the legal framework”, aimed on developing a national representatively survey on sexual harassment with working female, and female students, in order to find how is frequency and peculiarities of the sexual harassment phenomenon at workplaces and educational institutions. Within the international campaign “16 days against VAW” CPD delivered a seminar on sexual harassment issues.

Eradicating domestic violence through rehabilitation programs for aggressors: involving men in fighting domestic violence

Posted: Monday, 04 June 2007
The project is oriented to a group of NGOs that are working in the area of gender-based violence. We proposed them some models of comprehensive program of rehabilitation of the aggressors or potential aggressors and encourage them to develop, at community level, similar program for prevention and intervention in case of domestic violence incidents, oriented both to victims, and aggressors.
GLOSSARY
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Gender Statistics
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan