Proiecte - Anul 2011
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Dezvoltarea capacităţilor şi activităţi de informare şi de proiectare a materialelor privind egalitatea de gen şi violenţa în familie

Data publicării: Luni, 13 iunie 2011

 

Experienţa CPD în promovare egalităţii de gen:
 
Abilitarea femeilor este una dintre priorităţile fundamentale pentru CPD, fiind şi unul din obiectivele principale stabilite în Strategia de Dezvoltare a Centrului. CPD a încurajat grupuri de femei, în comunităţile locale, să colaboreze pentru a deveni mult mai active în promovarea drepturilor lor. CPD este văzut drept o resursă şi un centru de asistenţă de către grup variat de populaţia din Republica Moldova (femei, femeile din mediul rural, femei tinere, femei şomeri, etc). CPD are contacte extinse şi experienţă de lucru cu grupuri de femei din zonele rurale, dintre care multe au creat organizaţii, care sa dovedit a fi de succes. În acelaşi timp CPD a dezvoltat o reţea extinsă de parteneri locali (ONG-uri şi autorităţi locale). În 2005, această reţea informală a fost instituţionalizată prin crearea a Alianţei PasProGen (o alianţă a ONG-urilor care promovează şi împărtăşesc principiile egalităţii de gen). CPD a jucat un rol important în crearea Alianţei, care la moment este alcătuită de circa 60 de membri şi Alianţa funcţionează în mod public ca o entitate pentru promovarea culturii în cadrul unor iniţiative speciale, cum ar fi alegerile parlamentare, alegerile locale. etc. În acelaşi timp, CPD este foarte activ la nivel european, regional şi internaţional, luând parte în multe reţele şi iniţiative, cum ar fi politica de gen International Network, Social Watch, Forumului ONG-urilor a Parteneriatul Estic, etc.
 
Obiectivele proiectului:
(I) Dezvoltarea într-o manieră participativă, prin implicarea Guvernul şi partenerilor neguvernamentali în cursul de dezvoltare
(1) Standardele de calitate pentru servicii de asistenţă pentru autorii de sex masculin, violenţa în familie.
  (2) Ghiduri pentru primari în asistarea cazurilor de violenţă în familie
  (3) Ghiduri pentru autorităţile publice locale privind punerea în aplicare a Planului Naţional privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
 
Modul de implementare:
 
Procesul de elaborare a ghidurilor se va face într-o manieră participativă. CPD, în parteneriat cu UNFBA şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va decide asupra uneii liste de primari a părţilor interesate, care vor fi implicați în procesul de consultare. CPD va organiza minimum două runde de întâlniri de consultare astfel încât la prima întâlnire vor fi setate principiile şi provocările care trebuie abordate de către ghiduri, iar la a doua rundă vor fi selectate părțile interesate care vor fi implicate în dezbaterea proiectului de ghid.
 
(II) Realizarea efortului de instruire pentru
  (1) Punctele focale de gen în administraţia publică centrală,
  (2) Echipă multidisciplinară şi
  (3) Coordonatori de echipe multidisciplinare raionale.
 
Chiar dacă efortul de instruire va viza diferite grupuri de profesionişti şi vor aborda diferite subiecte,CPD va asigura că toate eforturile de formare vor urma măsuri specifice pentru a se asigura că toate grupurile vizate profesionale vor fi împuternicite prin participarea la activităţile de formare. 

Alte proiecte

Program de Dezvoltare în Liderism pentru Femeile din Localităţile Rurale

Data publicării: Vineri, 10 iunie 2011
Un program implementat în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova, în scopul de a încuraja şi de a infiltra liderism în rândul femeilor din mediul rural pentru a participa cu succes la alegerile locale 2011. CPD a oferit instruire practică, sesiuni de consultare şi îndrumare pentru 60 de femei, cele mai multe dintre care au participat la alegeri în calitate de candidaţi.

Watch Dog Lab

Data publicării: Miercuri, 08 iunie 2011
Un proiect care vizează dezvoltarea capacităţilor în rândul ONG-urilor locale de promovare a egalităţii de gen, participarea femeilor şi a bunei guvernări la nivel de comunitate. Circa 14 ONG-uri au participat la proiect. CPD a dezvoltat o evaluare special a capacității pentru a dezvolta anumite lacune de capacitate între organizaţiile selectate şi le-a ajutat să elaboreze planuri de dezvoltare a capacității pe termen mediu. Odata cu acest sprijin, CPD a oferit instruire, consultanţă şi support financiar tuturor ONG-urile pentru a se asigura că planurile de dezvoltare a capacităţilor sunt puse în aplicare. Proiectul a fost susţinut financiar de Ambasada SUA în Republica Moldova.
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan