Proiecte - Anul 2011
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Watch Dog Lab

Data publicării: Miercuri, 08 iunie 2011

Titlul Proiectului:” Watch-Dog Lab”

 
Bugetul: $21,167.40
 
Finanţatorii:  Ambasada SUA
 
Descrierea problemei: Transparenţa şi participarea comunităţii au fost subiecte de mare interes atât pentru alegători cât şi candidaţilor politici în alegerile locale din 2007. CPD a făcut această observaţie în timp ce implementa în cadrul alegerilor un proiect de monitorizare,descoperind faptul că modul de gestionare a fondurilor publice de către Autorităţile Administrative  Locale reprezenta preocuparea de top a alegătorilor. În ciuda promisiunilor de creştere a transparenţei, majoritatea  candidaţilor nu au putut da o viziune clară privind asigurarea transparenţei procesului bugetar în comunităţile lor.
   După mai mult de 3 ani după alegeri, situaţia privind transparenţa şi participarea cetăţenilor nu s-a îmbunătăţit. Administraţiile Publice Locale (APL) şi cetăţenii nu au putut trece de la procesul de“a dori” mai multă transparenţă la procesul de “a obţine”. Administraţia Publică Locală nu are proceduri specifice privind transparenţa şi cetăţenii nu sunt suficient de vigilenţi pentru a cere într-un mod sistematic de la administraţia pe care ei au votat-o, un nivel ridicat de transparenţă şi un proces deschis de luare a deciziilor. 
  În 2008, CPD a demarat un proiect pilot de iniţiativă civică locală şi a lucrat îndeaproape cu un grup din comunitatea Căuşeni. Grupul (numit acum Grupul Civic Căuşeni) a devenit foarte activ în abordarea problemelor legate de transparenţă şi de participarea cetăţenilor. Grupul Civic a monitorizat nivelul de transparenţă a Administraţiei Locale, a elaborat propuneri specifice privind reglementările interne în vederea îmbunătăţirii nivelul de transparenţă şi le-a prezentat Consiliului Local spre aprobare. De asemenea, Grupul Civic a organizat o Săptămână a Transparenţei, unde cetăţenii au fost informaţi cu privire la drepturile lor de transparenţă. Drept rezultat al eforturilor de lobby al Grupului Civic, autorităţile locale au început să publice mai multe date privind bugetul şi deciziile viitoare (www.monitorul.md ).
   Cu toate acestea există încă un drum lung de parcurs, această experiență relevând importanţa dezvoltării rădăcinilor capacităţilor de Watch-Dog, în scopul de a promova transparenţa pe termen lung şi atitudine de colaborare în cadrul locale autorităţile.
 
Scopul și obiective: Scopul proiectului este de a întări buna guvernare în cadrul a 10 comunităţi din Moldova, prin dezvoltarea capacităţilor  înrădăcinate de Watch Dog în  ONG-uri din Moldova.
 
OBIECTIV 1:
La sfârşitul proiectului de 12 luni, membrii a 10 ONG-uri vor avea cunoștințele necesare  şi expertiză  îndeajuns pentru a efectua cu succes o inițiativă în domeniul Watch
 
OBIECTIV 2:
Consolidarea a cel puţin două domenii de organizare (Buna guvernare, Practici de Implementare şi Management, Managementul Resurselor Umane, Management şi Sustenabilitate Financiară,  Programe şi proiecte focusate pe alegători, Crearea de contacte, Susținere, Mass-media şi promovare) în 10 ONG-uri.
 
Rezultate: Sustenabilitatea proiectului stă la baza succesului proiectului şi se va realiza prin:
 
(1) ONG-urile vor fi încurajate să promoveze modificări la nivel procedural; Administraţiile Publice Locale, prin urmare,trebuie să asigure buna guvernare în mod continuu. De exemplu: Administraţiile Publice Locale trebuie să consulte întotdeauna deciziile cu cetăţenii ,înainte de adoptarea acestora. Anual  APL-urile vor trebui să elaboreze un raport privind transparența în procesul decizional. Elaborarea sau îmbunătățirea paginii web pentru accesul mai simplu la toate datele publice.
 
(2) Furnizarea ONG-urilor  instrumente uşoare privind politica de Watch Dog pe care le pot folosi în mod sistematic. De exemplu: în fiecare an, ei pot emite un raport sau alternative privind transparenţa în procesul decizional.
 
(3) CPD va ajuta ONG-urile să dezvolte capacităţile organizatorice astfel încât acestea vor deveni mai consolidate şi viabile.
 
(4) Proiectul se va încheia cu un modul special pe proiecte şi programe de Watch Dog, în scopul de a asigura faptul că ONG-urile au o viziune pe termen lung cu privire la modul în care pot continua efortul lor de Watch Dog.

Alte proiecte

Dezvoltarea capacităţilor şi activităţi de informare şi de proiectare a materialelor privind egalitatea de gen şi violenţa în familie

Data publicării: Luni, 13 iunie 2011
Printre sarcina principală a proiectului a fost de a dezvolta: standarde de calitate pentru serviciile de asistenţă pentru autorii de sex masculin, violenţa în familie; Ghid pentru primari în asistarea cazurilor de violenţă în familie; Orientări pentru autorităţile publice locale privind punerea în aplicare a Planului Naţional privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Proiectul a fost sprijinit financiar de UNFPA Moldova.

Program de Dezvoltare în Liderism pentru Femeile din Localităţile Rurale

Data publicării: Vineri, 10 iunie 2011
Un program implementat în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova, în scopul de a încuraja şi de a infiltra liderism în rândul femeilor din mediul rural pentru a participa cu succes la alegerile locale 2011. CPD a oferit instruire practică, sesiuni de consultare şi îndrumare pentru 60 de femei, cele mai multe dintre care au participat la alegeri în calitate de candidaţi.
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan