Proiecte - Anul 2010
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Promovarea egalităţii de gen şi buna guvernare la nivel local

Data publicării: Luni, 14 iunie 2010

Titlul Proiectului:Promovarea Egalității de Gen şi Buna Guvernare”

 
Buget: 19,350.00 €
 
Finanțatori: The Balkan Trust for Democracy
 
Descrierea Problemei:
 În timpul alegerilor locale din 2007, probleme cum ar fi transparenţa şi participarea comunităţii au reprezentat subiecţ ce a trezit un deosebit interes atât candidaţilor politici cât şi alegătorilor. Această observaţie a fost făcută în timpul unui proiect de monitorizare a alegerilor coordonat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). Odată ce CPD a analizat în detaliu datele obţinute din monitorizare, am identificat că unul dintre aspectele cele mai importante pentru alegători a fost modul în care fondurile publice au fost cheltuite de către autorităţile locale. În ciuda promisiunilor de asigurare a unui grad mai înalt de transparenţă, cei mai mulți dintre candidaţi nu au putut oferi o viziune clară asupra modului în care vor asigura transparenţa procesului bugetar în comunitatea lor. După o perioadă de mai mult de 2 ani de la alegerile locale, situaţia în ceea ce priveşte transparenţa şi participarea cetăţenilor nu s-a îmbunătăţit. Atât administraţiile publice locale cât şi cetăţenii nu a putut trece de la procesul de “a dori mai multă transparenţă la cel de a “obține”.  Administraţia publică locală nu are proceduri specifice de transparenţă şi cetăţenii nu sunt suficient de vigilenți pentru a cere în mod sistematic de la administraţia pe care au votat-o un nivel ridicat de transparenţă şi un proces deschis de luare a deciziilor. Obiectivul acestui proiect este de a crea un cadru, în care premisele de mai sus de transparenţă vor fi abordate.
 
Scop şi obiective:
 Scopul proiectului este de a elabora şi implementa un model de participare a comunității  în 3 oraşe din RM. Scopul a fost atins prin realizarea următoarelor obiective:
1. Dezvoltarea capacității a 3 Administrații Publice Locale din Moldova prin elaborarea şi implementarea modelului participative al comunității şi promovarea egalității de gen în cadrul politicilor locale.
2. Creşterea nivelului de cunoştințe a membrilor din 60 comunități din cele 3 oraşe selectate cu privire la modul participative al comunității şi dezvoltarea abilităților de Watch-Dog pentru a asigura o guvernare corectă şi participativă.
3. Creşterea nivelului de conştientizare a modelului participative al comunității în cadrul a 6000 membri din organizațiile din cele 3 oraşe selectate.
 
Rezultate:
 (1) Patru administraţii publice locale din cele 3 oraşe selectate au dezvoltat şi, parţial, aplică procedurile de transparenţă în activitatea lor. 
(2) Patru administraţii publice locale au dezvoltat capacitatea pentru a deveni mai transparente şi de a asigura participarea egală a bărbaţilor şi femeilor. 
(3) Cel puţin 40 de reprezentanţi ai societăţii civile locale, şi-au dezvoltat cunoştințe şi abilități intermediare în domeniul bunei guvernări. 
(4) Celor puţin 30% din cetăţeni (3000, în fiecare oraş) li s-au oferit informaţii relevante cu privire la modul cel mai eficient de a se angaja şi de a participa la luarea deciziilor la nivel local şi putem presupune că cel puţin 10% din cetăţeni sunt conştienţi de procedurile recent adoptate cu privire la transparenţă şi bună guvernare.

Alte proiecte

Iniţiativa Civică Locală

Data publicării: Marţi, 15 iunie 2010
Scopul proiectului a fost de a extinde capacităţile ambelor grupuri de cetăţeni să devină mai activi în procesul de luare a deciziilor la nivel local (participa la şedinţele consiliului local; participarea în planificarea locală de dezvoltare, consultarea bugetul local, etc). Dar,de asemenea, s-a preconizat dezvoltarea capacităţilor în cadrul autorităţilor publice locale pentru a devini mai transparente şi deschise participării cetăţenilor. Proiectul a fost realizat în Căuşeni şi Ştefan Vodă, oraşele ce au fost susţinute financiar de Fundaţia Soros Moldova.

Pledoarie pentru Egalitate de Gen în Procesul Electoral

Data publicării: Vineri, 11 iunie 2010
Obiectivul general al proiectului a fost de a promova egalitatea de gen în cadrul alegerilor naţionale din 2010 şi alegerile locale din 2011 din Republica Moldova. Printre principalele activităţi se include monitorizarea proceselor electorale din perspectiva de gen, elaborarea rapoartelor intermediare şi finale de monitorizare a alegerilor. Odată cu desfăşurarea acestuia proiect CPD a încurajat ONG-urile locale să dezvolte şi să desfăşoare campanii în comunități pentru a creşte participarea alegătorilor la alegeri, dar, de asemenea, pentru conştientizarea privind importanţa egalităţii de gen în alegeri. Toate proiectele au fost susţinute financiar de către Fundaţia Est Europeană din Republica Moldova.
GLOSAR
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan