Proiecte
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Pledoarie pentru Egalitate de Gen în Procesul Electoral

Data publicării: Vineri, 11 iunie 2010

 

Titlul Proiectului: Pledoarie pentru Egalitate de Gen în Procesul Electoral

Bugetul: 20769,43 USD

Finanțatori: Fundația Est-Europeană şi SOROS Moldova

Descrierea Problemei: În anul 2006, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, lege care conţine norme menite să promoveze/asigure şanse egale şi în procesul electoral. Astfel, legea obligă cei mai importanţi actori electorali (partidele politice,instituţiile mass-media, instituţiile electorale) să asigure respectarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în procesul electoral. Monitorizarea de către CPD a alegerilor locale  din 2007 cît şi a celor parlamentare din 2009 din perspectiva de gen a arătat că legea în cauză,  nu a contribuit semnificativ în asigurarea şanselor egale în procesul electoral, iar actorii electorali au ignorat în mare parte prevederile ale legii. Spre exemplu, după 3 ani de la adoptarea legii,  procentul de femei candidate în alegerile parlamentare din 2009 a fost mai mic cu cel din 2005 (28,5%  respectiv 29%).

Beneficiari: La activităţile de instruire şi informare (seminare, training-uri, mese rotunde, concursuri etc.) au participat 2000 de persoane, dintre care 1372 femei şi 628 bărbaţi. În activităţi stradale, campanii de informare “de la uşă la uşă”, alte acţiuni de mobilizare locală au fost implicate circa 9200 de persoane.

Scop şi Obiective: Scopulproiectului este de a contribui la respectarea şi promovarea principiilor şanselor egale în alegerile parlamentare din 2009 şi 2010.

Obiectiv 1.Adetermina partidele politice şi instituţiile mass-media să se angajeze public în promovarea activă a şanselor egale şi a principiilor egalităţii de gen în procesul electoral.

Obiectiv 2.Dezvoltarea capacităţilor interne a partidelor politice pentru includerea dimensiunii de gen în ofertele electorale şi promovarea activă a şanselor egale în cadrul procesului electoral (realizat în 2009 cu suportul FSM şi în 2010 cu suportul FEE).

Obiectiv 3.Sporirea gradului de conştientizare a cetăţenilor cu drept de vot privind importanţa aspectelor de gen în cadrul procesului electoral (platforme sensibile la gen şi promovarea femeilor din partide pe listele electorale). (Realizat cu suportul FSM în 2009 şi în 2010 cu suportul FEE)

Obiectiv 4. Monitorizarea şi evaluarea alegerilor 2009 şi 2010 prin prisma dimensiunii de gen.

Rezultate: Cumulativ, 77%[1] din obiectivele planificate pentru realizarea scopului proiectului au fost realizate. Obiectivul (1) a fost realizat în proporţie de 60%. Obiectivul (2) a fost realizat în proporţie de 80%, obiectivul (3) a fost realizat în proporţie de 70% şi obiectivul (4) a fost realizat în proporţie de 100%, iar proiectul în general a avut o rată de succes de 70%.

 Realizarea proiectului a contribuit la o mai mare vizibilitate a dimensiunii de gen ca principiu intrisec al unui proces electoral liber şi corect. Deşi nu putem susţine că activităţile din cadrul proiectului au determinat semnificativ actorii electorali să atribuie mai multă importanţă principiului şanselor egale, însă considerăm că ia făcut mai sensibili la acest aspect. Acest fapt a fost demonstrat prin faptul că mai multe partide au inclus în platforma electorală prevederi specifice femeilor sau au făcut referinţă la respectarea principiului egalităţii de şanse. În 2010, PLDM a propus drept iniţiativă legislativă introducerea unei cote de reprezentare pe listele de candidaţi. Iar CEC a inclus (la insistenţa CPD) egalitatea de gen drept principiu ce trebuie de respectat atunci când a adoptat regulamentul privind reflectarea campaniei electorale.[1]
Aceste cifre reprezintă o apreciere a echipei CPD în baza procesului de monitorizare şi o medie a procentului de realizare a tuturor obiectivelor. 


Alte proiecte

Dezvoltarea capacităţilor şi activităţi de informare şi de proiectare a materialelor privind egalitatea de gen şi violenţa în familie

Data publicării: Luni, 13 iunie 2011
Printre sarcina principală a proiectului a fost de a dezvolta: standarde de calitate pentru serviciile de asistenţă pentru autorii de sex masculin, violenţa în familie; Ghid pentru primari în asistarea cazurilor de violenţă în familie; Orientări pentru autorităţile publice locale privind punerea în aplicare a Planului Naţional privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Proiectul a fost sprijinit financiar de UNFPA Moldova.

Program de Dezvoltare în Liderism pentru Femeile din Localităţile Rurale

Data publicării: Vineri, 10 iunie 2011
Un program implementat în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova, în scopul de a încuraja şi de a infiltra liderism în rândul femeilor din mediul rural pentru a participa cu succes la alegerile locale 2011. CPD a oferit instruire practică, sesiuni de consultare şi îndrumare pentru 60 de femei, cele mai multe dintre care au participat la alegeri în calitate de candidaţi.

Watch Dog Lab

Data publicării: Miercuri, 08 iunie 2011
Un proiect care vizează dezvoltarea capacităţilor în rândul ONG-urilor locale de promovare a egalităţii de gen, participarea femeilor şi a bunei guvernări la nivel de comunitate. Circa 14 ONG-uri au participat la proiect. CPD a dezvoltat o evaluare special a capacității pentru a dezvolta anumite lacune de capacitate între organizaţiile selectate şi le-a ajutat să elaboreze planuri de dezvoltare a capacității pe termen mediu. Odata cu acest sprijin, CPD a oferit instruire, consultanţă şi support financiar tuturor ONG-urile pentru a se asigura că planurile de dezvoltare a capacităţilor sunt puse în aplicare. Proiectul a fost susţinut financiar de Ambasada SUA în Republica Moldova.

Iniţiativa Civică Locală

Data publicării: Marţi, 15 iunie 2010
Scopul proiectului a fost de a extinde capacităţile ambelor grupuri de cetăţeni să devină mai activi în procesul de luare a deciziilor la nivel local (participa la şedinţele consiliului local; participarea în planificarea locală de dezvoltare, consultarea bugetul local, etc). Dar,de asemenea, s-a preconizat dezvoltarea capacităţilor în cadrul autorităţilor publice locale pentru a devini mai transparente şi deschise participării cetăţenilor. Proiectul a fost realizat în Căuşeni şi Ştefan Vodă, oraşele ce au fost susţinute financiar de Fundaţia Soros Moldova.

Promovarea egalităţii de gen şi buna guvernare la nivel local

Data publicării: Luni, 14 iunie 2010
CPD a lucrat cu 3 oraşe din Moldova (Călăraşi, Rîşcani şi Drochia) să dezvolte capacităţile pentru buna guvernare şi egalitatea de gen. CPD a ajutat autorităţile locale să dezvolte proceduri interne cu privire la buna guvernare, a instruit personalul local şi a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor de transparenţă, precum ar fi pagini pagini web, baze de date pentru petiţii. Proiectul a fost sprijinit financiar de Balkan Trust for Democracy.

Promovarea egalităţii de gen şi promovarea participării femeilor.

Data publicării: Luni, 15 iunie 2009
Proiect instituţional, cu sprijinul Open Society Institute, New York şi Fundaţia Soros Moldova. Suma totală, 103.894 USD (2008-2009). Fondurile sunt distribuite între 4 programe de sfăşurate de CPD pentru a sprijini activităţile care vizează promovarea egalității de gen si promovarea femeilor în Republica Moldova. De asemenea, aceste fonduri acoperă toate cheltuielile de întreţinere ale CPD şi activităţile de consolidare a capacităţilor echipei CPD, în funcţie de Strategia personalul CPD.

Creşterea şanselor de angajare a femeilor prin îmbunătăţirea Codului din perspectiva de gen

Data publicării: Vineri, 12 iunie 2009
CPD implementează acest proiect bazându-se pe iniţiativa proiectului UNIFEM în Moldova. CPD coordonează un grup de experţi care a analizat Codul Muncii şi a dezvoltat recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia din perspectiva de gen. Această abordare a cadrului legal al Republicii Moldova se aşteaptă să crească şansele de angajare a femeilor şi, de asemenea, să respecte angajamentele naţionale şi internaţionale pentru realizarea egalităţii de gen în Republica Moldova.

Promovarea egalităţii de gen în cadrul administraţiei locale

Data publicării: Joi, 11 iunie 2009
Un proiect comun implementat în parteneriat cu Fondul de femei din Ucraina în timpul căruia 160 de funcţionari publici locali au participat la traininguri practice cu privire la metoda 3R. Toţi participanţii au fost încurajaţi să integreze dimensiunii de gen în activităţile lor obişnuite.

Construirea unui proces electoral egal între femei şi bărbaţi

Data publicării: Luni, 08 iunie 2009
Obiectivul general al proiectului a fost de a promova egalitatea de gen procesul electoral naţional din 2009 în Republica Moldova. Principalele activităţi : (1) Pledarea pentru egalitatea între femei şi bărbaţi în cadrul partidelor politice, instituţiilor mass-media, comisiei electorale şi ONG-urilor pentru alegerile din 2009 la nivel naţional; (2) Efectuarea expertizei în cadrul partidelor politice, instituţii mass-media, comisiei electorale şi ONG-uri pentru a promova egalitatea de gen; (3) Abilitarea alegătorilor să fie mai conştienţi față de problemele de gen în alegeri, solicitând integrarea dimensiunii de gen în platformele electorale şi ordinile de zi ale partidelor politice; (4) Monitorizarea dimensiunii de gen la alegerile naționale din 2009 (www.alegeriprogen.md).

Iniţiativa Civică Locală

Data publicării: Miercuri, 03 iunie 2009
Un proiect-pilot susţinut de Fundaţia Soros în Moldova pentru a dezvolta capacitatea societăţii civile locale să promoveze transparenţa şi egalitatea de gen în cadrul administraţiei locale a oraşului Căuşeni. CPD a lucrat În colaborare cu un grup din comunitate din oraşul Căuşeni.

Rezultatele 1 - 10 din 21
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan