Contacte

Promovează egalitatea, fii tu schimbarea!

ADRESA NOASTRĂ:

Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13
Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93
Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
www.progen.md
, www.alegeriprogen.md
e-mail: cpd@progen.md,

Director Executiv - Alexei Buzu

Tel: +373 22 207-158

alexeibuzu@gmail.com


Vice Directoare - Galina Precup

Tel: +373 22 207-157

gaprecup@hotmail.com


Contabilă - Tamara Ermolenco

Tel: +373 22 207-157

tamara_ermolenco@yahoo.com


Directoare de program - Rodica Ivaşcu

Tel:  +373 22 23 70 89/ 24 13 93

rodica.ivascu@gmail.com

Analistă de Politici Publice, Coordonatoare de Proiect - Natalia Covrig

Tel: +373 22 23 70 89

natalia.covrig@gmail.com

Specialistă în Relatiile cu Publicul (PR) şi Advocacy, Asistentă de proiect - Alina Andronache

Tel:  +373 22 23 70 89/ 24 13 93

andronache.al@gmail.com

Asistentă de Proiect - Alexandra Ermolenco

Tel:  +373 22 23 70 89

al.ermolenco@gmail.com

Asistentă de Proiect - Olga Sîrbu

Tel:  +373 22 23 70 89

olga.sirbu.cpd@gmail.com

Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" este deschis pentru beneficiari şi vizitatori de luni pînă vineri, între orele 10:00 - 17:00.


 

GLOSAR
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan