Consulting & Training

 

Raising society members on issues related to gender discrimination in the labor market in order to strengthen the efforts of social actors in prevention and mitigation of this phenomenon and improve gender policies at the workplace.
 
Priority Objectives:
 
- To increase awareness of society's members and to promote equitable economic rights for women and men and non-discriminatory policies within the labor market;
- Influence the development and implementation of gender-sensitive policies in public life and create an integrated mechanism to promote equal opportunities for women and men, in particular, on the labor market;
- Developing partnerships and social dialogue between NGOs, trade unions, employers and public authorities in order to strengthen their institutional capacity in mainstreaming gender perspective in their work and to reduce gender discrimination in the labor market;
- Strengthening associative sector’s capacity in the field of developing policies which facilitate the implementation of the concept of gender equality in employment and optimal application of the legal framework in the field.
 
Priority areas and activities:
 
-Developing trainings on skills development within target groups (NGOs, trade unions, employers, public authorities) in the reference field: workshops, “Train the Trainers” training, conferences, meetings of the PASproGen Alliance’s members;
- Literacy and prepare society members in order to increase pro-activity, reduce the vulnerability of women and reduce discrimination in employment: national information and awareness campaigns, educational seminars, local information;
- Strengthening the network of contacts with current and potential partners on issues of common interest: third sector representatives, trade unions, employers and government;
- Develop and use information tools and educational policies and practices focused on non-discriminatory labor market: brochures, training modules, guides, newsletters;
- Multiplication and promotion of affirmative action through dissemination of results and activities in progress: TV and radio, articles in newspapers, audio and video social spots.
GLOSSARY
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Gender Statistics
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan