News and events

Gender Equality in the Workplace - 6th March 2012, Brussels

Posted: Thursday, 26 January 2012
Download file: flyer.pdf (484KB)

 

Equality between women and men is one of the fundamental principles of EU law, and furthermore, harassment is mentioned in the national legislation of seventeen European countries.
 
Nevertheless, gender-based discrimination is still prominent in many workplaces with harassment manifesting itself in many forms. Concern about the effects of workplace discrimination and harassment on the health and safety of workers has been growing over the last decade.
 
Concern about the effects of workplace discrimination and harassment on the health and safety of workers has been growing over the last decade. Both third-party violence and harassment may have severely negative consequences for the individuals affected and their families, as well as being detrimental to society generally. Although this growing concern has led to better provision of information, there is still an urgent need to improve public and practitioner awareness, and to encourage better dissemination of the proven tools and procedures to prevent and manage these occupational risks
 
Public Policy Exchange is proud to continue its equality platform with a special symposium on tackling gender-based discrimination and harassment in the workplace through exchanging best practices between leading practitioners, international organisations and major stakeholders. The Symposium will discuss effective ways to delineate an EU-wide framework for prevention and encourage delegates to engage in thought-provoking topical debate. 

Other articles

March 8 – moment of analysis of the gender equality progress

Posted: Monday, 07 March 2016
The celebration of International Women's Day on March 8 is an occasion to appreciate and highlight the immense contribution that women make in social, economic and political fields. One this day, one should look beyond the simple celebration though. We have to assess the progress that has been achieved in securing equal rights and opportunities for women and girls of Moldova.

"Transparency Week" reached 18 communities

Posted: Thursday, 21 June 2012
During May month of this year took place „The Transparency Week” Campaign, involving 18 communities from all regions of Moldova, that are actual partners of Centre “Partnership for Development” (CPD). The event was organized by representatives of NGOs, local public authorities (LPA) and community citizens. This campaign aimed to inform and encourage both women and men to actively participate in decision making process, and to increase the transparency level of Local Public Authorities’ activity.
GLOSSARY
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Gender Statistics
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan