News and events

"Transparency Week" reached 18 communities

Posted: Thursday, 21 June 2012

During May month of this year took place „The Transparency Week” Campaign, involving 18 communities from all regions of Moldova, that are actual partners of Centre “Partnership for Development” (CPD). The event was organized by representatives of NGOs, local public authorities (LPA) and community citizens. This campaign aimed to inform and encourage both women and men to actively participate in decision making process, and to increase the transparency level of Local Public Authorities’ activity. Therefore, the activities were organized in the field of:

1. Community Development and Fundraising;
2. Finance and Budgeting, tax collection;
3. Public acquisitions, business and commerce;
4. Decision making process and legal aspects.
 
The volunteers along with LPAs carry out a diverse number of activities during the project, designed to motivate community members to actively get involved in solving community problems. Some of the activities were as mentioned bellow: 
 
• Round Tables of LPA's representatives and citizens, particularly young people showing a high interest in this field.
• Legal pieces of advice from representatives of local governments and public organizations.
• Information campaigns on Law Nr.928 of 11.05.2000 on Access to Information and Public Law nr.239. of 13.11.2008 on transparency in decision making.
• Public debates
• Roundtable regarding the participation of women in decision-making process in community life.
• Visits to Municipalities Communities
• Protocols Analysis of City Council meetings
• Contests and photo contests
• Distribution of „The Active Citizens Guide” by volunteers. Centre Partnership for Development was the direct responsible to print and distribute the 1500 guides to each partner-NGO, which were later distributed among citizens by volunteers. After analyzing the data, we estimated that about 700 people in each village received „The Active Citizens Guide”.
 
Within the project were directly involved nearly 1185 people, including 751 women and 434 men, and indirectly - an estimated number of 13,000 people. These numbers leads us to believe that the project had a major positive impact in society, which will bring positive changes in society through citizens’ involvement in decision making process at community level.
 
“Transparency Week “was organized with the generous support of the American people through the U.S. Agency for International Development (USAID), under the FHI360 Moldova Civil Society Strengthening Program (MCSSP). 

Other articles

March 8 – moment of analysis of the gender equality progress

Posted: Monday, 07 March 2016
The celebration of International Women's Day on March 8 is an occasion to appreciate and highlight the immense contribution that women make in social, economic and political fields. One this day, one should look beyond the simple celebration though. We have to assess the progress that has been achieved in securing equal rights and opportunities for women and girls of Moldova.

Gender Equality in the Workplace - 6th March 2012, Brussels

Posted: Thursday, 26 January 2012
Public Policy Exchange is proud to continue its equality platform with a special symposium on tackling gender-based discrimination and harassment in the workplace through exchanging best practices between leading practitioners, international organisations and major stakeholders. The Symposium will discuss effective ways to delineate an EU-wide framework for prevention and encourage delegates to engage in thought-provoking topical debate.
GLOSSARY
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Gender Statistics
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan