Noutăţi şi evenimente

Tinerii din Volovița aduc schimbarea!

Data publicării: Luni, 23 noiembrie 2020

”În cadrul proiectului comunitar "Tinerii – adepți ai schimbării” ne-am propus să sensibilizăm reprezentanții APL, ai instituțiilor publice, populația în general referitor la soluționarea unei probleme comunitare și anume, implicarea slabă a tinerilor în viața comunitară, în procesul decizional, în activitățile social-culturale din localitate.

Acest lucru considerăm că ne-a reușit deoarece membrii comunității, inclusiv APL, au devenit mult mai receptivi față de problemele cu care se confruntă tinerii, unele din ele fiind rezolvate cu succes. În cadrul activităților am reușit să atingem un grad înalt de mobilizare a locuitorilor și acest lucru ne bucură, deoarece sunt puține activități și evenimente care ar consolida relațiile dintre diferite pături sociale, generații, etnii s.a., ceea ce contribuie în mod esențial la transformarea localității în una receptivă la problemele care vor apărea în viitor”, – ne spune dna Samburscaia Silvia,  lidera echipei comunitare din comuna Volovița, r. Soroca, profesoară de limba şi literatura română.

Comuna Volovița, care include şi localitatea Alexandru cel Bun, are peste 20 % din numărul total de populație persoane tinere (90 de persoane cu vârsta cuprinsă între 12 – 18 ani, și 120 de persoane cu vârsta 18-35 ani). Insuficiența și calitatea redusă a serviciilor sociale comunitare, face ca doar 21 de tineri să practice fie un sport de performanță, fie antrenamente regulate la instituțiile din Soroca, ceilalți găsesc alternative: jocuri pe calculator, discoteci, degradând fizic sau căzând pradă diferitor vicii sociale.  O bună parte din tineri  și-ar dori să practice o anumită activitate sportivă, dacă ar avea posibilitatea să o facă în sat, dar infrastructura sportivă din localitate este învechită și nu corespunde nevoilor și așteptărilor. Unicul teren comun pentru ambele sate este cel al gimnaziului din localitate, cu o suprafață de 1,6 ha, care este dotat doar cu un teren de minifotbal (spațiu insuficient pentru practicarea sportului de către toți doritorii) și zonă sportivă cu echipament uzat și învechit, care necesită a fi modernizată.

Astfel, echipa ”Invincibilii”, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „INSPIRĂ şi pe ALŢII!” și-a propus să amenajeze un teren cu echipamente de sport, iar prin intermediul activităților sportive și educative din cadrul proiectului să promoveze practicarea activă a sportului de către tinerii din localitate, precum și de către membrii familiilor acestora. Activitățile desfășurate în cadrul Proiectului au cultivat spiritul civic și activismul în rândul tinerilor, i-au făcut să se implice în rezolvarea problemelor comunitare, să relaționeze constructiv cu APL, iar comunitatea, la rândul său, să devină receptivă la problemele tinerilor, mobilizându-se ori de câte ori a fost și este nevoie.

Directoarea gimnaziului din localitate, dna Rahimov Svetlana, care este și membră a echipei, ne spune că  ”Cel mai mare succes al proiectului nostru comunitar este crearea Consiliului Local al Tinerilor, care a devenit o punte de legătură dintre tineri și APL, o forță mobilizatoare care va asigura durabilitatea acestui proiect, prin implicarea activă în procesul decizional și activism civic.

Am reușit să motivăm tinerii să ducă un mod sănătos de viață prin practicarea sportului, în acest scop fiind amenajat un teren de sport, unde aceștia comunică cu semenii săi și petrec timpul liber într-un mod util și sănătos.

În același timp, aceștia sunt motivați să contribuie la amenajarea comunității prin munca de voluntariat, prin identificarea unor noi oportunități de finanțare a proiectelor comunitare, care au drept scop dezvoltarea comunitară și incluziune socială a tuturor membrilor ei.

Consider că o localitate, în mod special una rurală, are  viitor  atunci când sunt auziți și încurajați tinerii, care, dacă sunt ajutați și ghidați corect, pot deveni o forță în localitate, adevărați promotori și agenți importanți ai schimbării.

TINERII au devenit o forță! Iată ce cred ei despre rolul lor în viața comunității.

Șoimu Valeria, eleva gimnaziului "A. Lupașcu", Volovița, președinta Consiliului Local al Tinerilor

”Consiliul Local al Tinerilor din comuna Volovița a fost în scopul de a comunica cu APL pentru a îmbunătăţi calitatea vieții tinerilor. Cu ajutorul CLT noi încercăm să identificăm probleme reale și actuale ale tinerilor, să le aducem pe agenda consiliului local ca împreună să schimbăm lucrurile spre bine. De asemenea, îi motivăm pe tineri să devină mai activi, să se implice în tot ceea ce ține de procesul decizional, să fie preocupați de autoeducație și dezvoltare personală. Ca impact de durată, ne dorim ca în comunitate să fie organizate activități pe placul tinerilor, astfel să fie diminuată  migrarea acestora.”

Reaboi Olivia, studentă anul II, Universitatea de Medicina si Farmacie Nicolae Testemiţeanu Chișinău,

”Noi, TINERII, credem că schimbarea ar trebui să pornească de la tineri. Proiectul  ‘’Tinerii – adepți ai schimbării’’, este o oportunitate pentru a ne face vocile auzite, de a ne implica în organizarea activităților culturale care au loc în comunitate. Părerea mea este că acest proiect aduce numai beneficii tinerei generații și anume petrecerea timpului liber creativ și cu folos, și activități care vor stabili pe viitor relații de prietenie durabile între tineri, va dezvolta imaginația și spiritul de a gândi mai deschis.

Unul din punctele forte ale acestui proiect este promovarea modului sănătos de viață și practicarea sportului, care va ajuta tinerii să se bucure într-o măsura mai mare de viață, să fie într-o formă fizică bună, departe de toate viciile societății de astăzi. Acest proiect  este o mare bucurie pentru tinerii din comună, fiind un mijloc original de promovare a valorilor umane ca: PRIETENIA, OMENIA și EDUCAȚIA.”

Nitrean Victor, student anul I la Facultatea de Chimie, Universitatea din București.

”Timp de un an am fost parte a echipei comunitare și membru al Consiliului Local al Tinerilor Volovița. Această experiență a fost una inedită, deoarece  am reușit să aflu mai multe despre problemele tinerilor și să mă implic în activitățile proiectului și, de asemenea, să lucrez alături de ceilalți  membri ai consiliului, tineri ai comunei și elevi ai gimnaziului, tineri cu care rezonez având ca scop antrenarea acestora în viața comunitară, motivarea de a fi activi și a nu rămâne indiferenți la ceea ce se întâmplă în comunitate. Astfel, am deosebita plăcere să fac parte din acest proiect și sunt ferm convins că împreună și prin contribuția individuală a fiecăruia, vom duce către o schimbare majoră a percepției și mentalității comunității din care provin.”

 

Pozele din acest articol reprezintă activitatea echipei comunitare, inclusiv din perioada de până la pandemia cu COVID 19.

Proiectul comunitar este realizat prin Programul de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, componentă a proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.


Alte articole

Coeziunea sociala în Republica Moldova 2020

Data publicării: Luni, 28 decembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) lansează nota analitică "Coeziunea Socială în Republica Moldova 2020". Acesta reflectă evaluarea unui set de variabile ce reflectă percepția cetățenilor vizavi de nivelul de interacțiune pe verticală (dintre autorități/instituții și cetățeni etc.) și orizontală (dintre membrii aceeași comunități). În contextul analitic propus, coeziunea socială se măsoară pe o scală de la 0 la 1, unde zero semnifică excluziune socială, iar 1 – o coeziune socială perfectă.

POZIȚIA CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SISTEMULUI DE PENSII

Data publicării: Joi, 17 decembrie 2020
La data de 16 decembrie 2020, în mod de urgenţă, Parlamentul a votat în ambele lecturi proiectul de lege ce prevede modificarea Legii cu privire la sistemul public de pensii. Menţionăm că, la data de 10 decembrie 2020, un grup de deputați au înregistrat proiectul de lege cu referire la modificarea sistemului de pensii. Proiectul prevede micșorarea vârstei de pensionare: pentru femei la 57 de ani și pentru bărbați la 62 de ani. Totodată, acesta prevede şi stabilirea stagiului de cotizare de 30 de ani pentru femei şi 33 de ani pentru bărbați. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) dezaprobă modificările propuse, cât și maniera iresponsabilă și netransparentă în care acest proiect de lege a fost elaborat și votat.

Cooperare şi parteneriate pentru siguranţa oamenilor în comuna Manta

Data publicării: Joi, 10 decembrie 2020
La 4 decembrie curent, pe înserat, o mână de oameni: tineri, persoane în etate, femei, bărbaţi s-au adunat pe alea dintre satele Paşcani şi Manta, ca să se bucure împreună de luminatul instalat recent prin proiectul comunitar „Aleea Siguranţei” din cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitare Incluzivă. Respectând regulile de protecţie, oamenii erau agitaţi, bucuroşi şi chiar mai luminoşi decât lumina sistemului electric instalat. Acesta a fost evenimentul de finalizare a proiectului, fiind numit „Seara pe Alee”, alee pe care tinerii pot şi dansa. Comuna Manta, formată din cele 2 sate amplasate pe malul râului Prut, este cunoscută în raionul Cahul prin cooperarea între actorii comunitari, devenită normă. Acest lucru a fost evident şi pe parcursul implementării proiectului comunitar „Aleea Siguranţei”. Cum s-a reuşit un nivel exemplar de cooperare în Manta, încercăm să aflăm prin interviul acordat de Ecaterina Furnică, coordonatoarea proiectului „Aleea Siguranţei” şi de Claudiu Parnavel, liderul echipei comunitare ProLumina.

ADEVĂRATA DISTANȚĂ SOCIALĂ! Acceptare și marginalizare în Moldova anului 2020

Data publicării: Joi, 10 decembrie 2020
Această analiză își propune să elucideze nivelul de acceptare a grupurilor minoritare de către populația Republicii Moldova. Stabilirea nivelului de acceptare s-a realizat prin intermediului Indexului Distanței Sociale care măsoară distanța socială manifestată față de 12 grupuri minoritare din Republica Moldova. Analiza este o continuare a eforturilor precedente de măsurare a distanței sociale. Metodologia și itemii de măsurare s-au bazat pe eforturile mult mai ample ale Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova în anii 2015 şi 2018. În acest sens, analiza curentă reprezintă o oportunitate de a evalua progresul în ceea ce privește acceptarea persoanelor din grupurile minoritare şi/sau marginalizate din Moldova.

DINCOLO DE STATUS QUO! Studiu de fezabilitate cu privire la implementarea măsurilor speciale temporare și de acomodare rezonabilă pentru promovarea egalității de gen în sectorul Afacerilor Interne și Apărării

Data publicării: Luni, 30 noiembrie 2020
Rezoluția 1325 solicită tuturor actorilor să protejeze drepturile femeilor, să prevină violența asupra femeilor și fetelor, să țină seama de nevoile și prioritățile acestora și să le implice în procesele de prevenire şi reglementare a conflictelor, precum și de reconstrucție post-conflict. Rezoluția 1325 prevede încorporarea perspectivei de gen în operațiunile de pace, extinderea rolului și contribuției femeilor, în special în rândul observatorilor militari, al poliției civile și al personalului pentru drepturile omului și personalului umanitar. Rezoluția 1325 privind femeile, pacea şi securitatea, adoptată unanim de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite la 31 octombrie 2000 (în continuare – Rezoluția 1325) este primul document internațional care evidențiază impactul conflictelor asupra femeilor și fetelor, recunoscând rolul important al acestora în instaurarea păcii și asigurarea securității. Rezoluția are caracter obligatoriu pentru toate statele membre ale ONU, fără necesitatea de a fi ratificată suplimentar. În vederea realizării mult mai eficiente a angajamentelor din cadrul Rezoluției 1325, Guvernul a aprobat Programul Naţional de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021. Planul de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a Programului identifică o serie de bariere generale ce reduc din reprezentarea și influența femeilor în sectorul de securitate și apărare. Aceste bariere includ: (i) stereotipuri de gen despre participarea femeilor în sectorul de securitate și apărare, (ii) îmbinarea vieţii profesionale cu cea de familie, (iii) capacităţi insuficiente de prevenire şi combatere a discriminării, hărțuirii sexuale și a violenței pe bază de gen; (iv) managementul resurselor umane; (v) lipsa măsurilor de acomodare rezonabilă; (vi) transparenţa insuficientă a sectorului de securitate şi apărare; (vii) politicile din sector nu sunt suficient de sensibile la dimensiunea de gen, (viii) politici limitate privind asigurarea participării femeilor în procesul de consolidare a păcii şi în cadrul misiunilor de menţinere a păcii. În acest context, studiul de fezabilitate îşi propune să examineze mai profund barierele specifice privind participarea femeilor în sectorul de securitate şi în cel de apărare, cu atenţie asupra problemelor structurale care împiedică incluziunea femeilor. Ghidaţi de standardele internaţionale şi cele mai bune practici, autorii urmăresc să identifice soluţii specifice pentru depăşirea acestor bariere, aplicabile şi realiste, ţinând cont de contextul şi realităţile din Republicii Moldova.

Concurs privind selectarea unei companii de audit

Data publicării: Luni, 30 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii ce va efectua auditul financiar în cadrul proiectului ”Impact și Egalitate”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul IM Swedish Development Partners în Moldova, în perioada 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2021.

MUNCA INEGALĂ! O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor, persoanelor angajate și ale celor neangajate

Data publicării: Miercuri, 25 noiembrie 2020
Asigurarea egalității de gen pe piața muncii este un proces continuu ce trebuie respectat în raporturile de muncă. Cu toate acestea, constatăm că, politicile publice conexe sectorului muncii încă nu au generat rezultatele stabilite pentru depășirea inegalităților de gen pe piața muncii.Analizând situația la nivel național sub aspectul implicării femeilor și bărbaților în câmpul muncii, încă se observă discrepanțe majore care provoacă efecte negative asupra bunăstării și independenței financiare, în special în rândul femeilor. Ne referim aici la diferențele de gen în ocupare, în activitate economică, în reprezentarea tinerilor în grupul NEET și, sigur că, în remunerare.

Extinderea concursului privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj de opinie privind fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic

Data publicării: Marţi, 17 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunță extinderea competiției deschise în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj național de opinie cu privire la prevalența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic. Cercetarea va fi efectuată în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”. Proiectul este realizat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile.

Ghid pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice

Data publicării: Marţi, 17 noiembrie 2020
Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de adoptarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților și abordarea inegalităților existente în documentele de politici, astfel încât rezultatele să aibă un impact pozitiv asupra situației lor.

Concurs privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj de opinie privind fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic

Data publicării: Luni, 09 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunță competiție deschisă în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj național de opinie cu privire la prevalența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic. Cercetarea va fi efectuată în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”. Proiectul este realizat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile.

Rezultatele 1 - 10 din 347
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan