Team

Executive Director - Alexei Buzu

Degree in Economics. Advanced studies in Nonprofits Management and Strategic Management. Areas of priority interest: Strategic Planning, Organizational Assessment, Public Management, Participation and Outreach.

Vice Director, Founder of the National Women's Studies and Information Center "Partnership for Development"(CPD) - Galina Precup

Degree in Philology and Journalism sciences. Studies in Communication Sciences. Interested areas: The conceptual framework of gender equality. Mainstreaming gender equality. The gender dimension in the labor market and in decision-making processes. Gender mainstreaming. Gender Education. Intercultural Education. Women's Leadership. Community Advocacy and lobbying. NGO Management.

Expert in Gender Equality - Daniela Terzi-Barbarosie

Degree in Psychology, MA in Educational Psychology and Health, Post-graduate studies in psychology. Areas of priority interest: Gender expertise, gender and labor market decision-making processes, gender policies, reconciling family and professional life, gender education and gender budgeting.

Department of Informational Resources Coordinator - Ana Melnic

Accountant - Tamara Ermolenco

National Women's Studies and Information Center "Partnership for Development"(CPD), Bachelor Degree in Economic Sciences. Interested Areas: Gender Equality in all spheres, NGO Accounting and Regulation

Programme Director - Rodica Ivascu

National Women's Studies and Information Center "Partnership for Development"(CPD), Master Degree in Economic Sciences. Interested Areas: Gender Equality in decision-making process; Public policieis sensitive to gender equality; Strategic and project Management; Gender sensitive budgeting; Procurements and Integrity; Women, Peace and Security.

Project Assistant - Natalia Covrig

National Women's Studies and Information Center "Partnership for Development"(CPD), Bachelor Degree in Sociology, Master Degree in Social Sciences Areas of priority interests: Strategic planning, reconciling family and professional life, project management, methodology of social research, data analyzing.
GLOSSARY
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Gender Statistics
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan