Colaborări

Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova

Consiliul este un organ reprezentativ neformal, desemnat de Forumul ONG din Moldova, care are drept scop de a contribui la consolidarea eforturilor ONG în promovarea dezvoltării societăţii civile în Republica Moldova. 

În perioada dintre Forumuri, Consiliul este împuternicit de a lua atitudini în numele ONG în orice probleme ce ţin de:
a) Dezvoltarea şi consolidarea sectorului ONG;
b) Problemele care pot afecta / afectează interesele membrilor şi a beneficiarilor ONG;
c) Politicile statului referitor la domeniile de interes pentru ONG;
d) Politicile donatorilor.
 

Pentru atingerea scopurilor sale Consiliul îşi propune:
• Facilitarea dialogului dintre ONG – Guvern şi alţi parteneri sociali;
• Pregătirea Forumurilor ONG şi contribuirea la realizarea rezoluţiilor adoptate la Forum;
• Elaborarea proiectelor de colaborare a ONG din diferite domenii;
• Contribuirea la dezvoltarea bazei legislative favorabile pentru dezvoltarea sectorului asociativ;
• Crearea grupurilor de lucru pentru realizarea hotărârilor Forumului;
• Facilitarea schimbului de informaţii între ONG.
 

Mai multe detalii la: www.consiliulong.md
 


Alte articole

Consiliul Naţional pentru Participare

Consiliul Naţional pentru Participare este organ consultativ creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova la 19 ianuarie 2010. Scopul consiliului este dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării democraţiei participative în Republica Moldova, prin facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate la identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor

Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – “Coaliţia 2009″ reprezintă o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, care au drept scop să contribuie la desfăşurarea alegerilor parlamentare din 2009 într-un mod corect, transparent şi democratic, elemente esenţiale pentru dezvoltarea societății și integrarea europeană a țării noastre.
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan