Colaborări

Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – “Coaliţia 2009″ reprezintă o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, care au drept scop să contribuie la desfăşurarea alegerilor parlamentare din 2009 într-un mod corect, transparent şi democratic, elemente esenţiale pentru dezvoltarea societății și integrarea europeană a țării noastre.

Coaliția va contribui și la crearea unor condiții adecvate pentru ca cetățenii să-și poată exprima alegerea liber și conștient; urmărind, de asemenea, să asigure că drepturile cetățenilor sunt respectate, la fel ca și principiul egalității tuturor concurenților electorali.

Misiunea “Coaliției 2009″ este, prin urmare, de a contribui la desfășurarea alegerilor libere și corecte ale Parlamentului Republicii Moldova și la consolidarea societății civile pentru asigurarea unor alegeri conștiente ale cetățenilor.

Coaliția 2009 a fost lansată la 18 noiembrie 2008 la inițiativa a 7 organizații neguvernamentale – Asociaţia pentru Democraţie Participativă(ADEPT), Centrul CONTACT, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADOM), Asociaţia pentru Promovarea Clinicilor Juridice (APCJM), Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) şi Asociaţia Presei Independente (API) – care și-au unit eforturile pentru a continua activitățile de promovare a unor alegeri libere și corecte demarate de Coaliția 2005 și 2007. La Grupul de Inițiativă s-au alăturat și alte 63 de organizații neguvernamentale, Coaliția fiind în continuare deschisă noilor membri.

În activitatea sa, Coaliţia se ghidează de Carta Alegerilor Libere şi Corecte, elaborată de Grupul de Iniţiativă, în care sunt stipulate principiile şi standardele de comportament electoral recomandate celor implicaţi în alegeri: reprezentanţilor puterii, concurenţilor electorali, mass-media, ONG-uri etc.

Funcţionarea Coaliţiei este reglementată de Regulamentul de Activitate, conform căruia Coaliţia funcţionează pe principiile participării benevole şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor ei. O organizaţie neguvernamentală poate deveni membru al Coaliţiei în cazul în care acceptă Regulamentul şi Carta alegerilor libere şi corecte.

Coaliţia este condusă de către un Consiliu asistat de Secretariatul Coaliției, care împreuna vor facilita participarea cât mai largă în realizarea misiunii Coaliţiei a ONG-urilor din Republica Moldova, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. În acest scop, Consiliul şi Secretariatul vor crea grupuri de lucru şi birouri regionale de coordonare.

Activitățile Coaliției sunt neangajate politic și includ programe orientate spre:

• informarea publicului larg despre alegeri;
• observarea procesului electoral pe termen lung și scurt;
• monitorizarea mass-media în reflectarea alegerilor;
• educație civică și electorală;
• asistență juridică jurnaliștilor și alegătorilor în exercitarea drepturilor sale electorale.

Detalii la: www.alegeliber.md


Alte articole

Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova

Consiliul este un organ reprezentativ neformal, desemnat de Forumul ONG din Moldova, care are drept scop de a contribui la consolidarea eforturilor ONG în promovarea dezvoltării societăţii civile în Republica Moldova.

Consiliul Naţional pentru Participare

Consiliul Naţional pentru Participare este organ consultativ creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova la 19 ianuarie 2010. Scopul consiliului este dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării democraţiei participative în Republica Moldova, prin facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate la identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor
GLOSAR
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan