Publicaţii CPD

Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei Cauze, Mituri şi Opţiuni de Implementare

Descarcă fişier: cotele de reprezentare ro.pdf (1MB)

Raportul de Cercetare "Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei" reprezinta un studiu vizavi de reprezentativitatea politică atat a femeilor cat şi bărbaţilor. Studiul reflectă practicile ţărilor membre OSCE în domeniul cotelor de reprezentare, precum şi adaptarea acestora actualităţii Republicii Moldova.

(1) În septembrie 2010, un grup de deputați au elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului Electoral prin introducerea unei cote obligatorii de minim 30% pentru reprezentanții celor două categorii de sex în listele de candidați pentru fiecare tip de alegeri. Deşi proiectul a fost avizat pozitiv de către Guvern acesta nu a fost deocamdată examinat şi
supus adoptării de către Parlament.
(2) Acest lucru este regretabil deoarece, în pofida faptului că reprezentarea femeilor în organele elective a crescut, rata de prezență a femeilor în Parlamentul Moldovei este mai mică decât media statelor membre ale Uniunii Europene, statelor membre OSCE şi media globală.
(3) În ultimii ani, pe parcursul celor 4 scrutine parlamentare şi 2 scrutine locale, ponderea femeilor în rândul candidaților nu a înregistrat creşteri semnificative. Ponderea femeilor candidați în alegerile din 2005 era de 29%, iar în 2010 aceasta a constituit 28,1%.
(4) Analiza recentă a opiniei publice evidențiază faptul că mai mulți alegători (atât bărbații, cât şi femei) susțin introducerea cotelor minime de reprezentare comparativ cu cei care sunt împotrivă introducerii acesteia. Astfel, 55,2% femei şi 45,3%- bărbați sunt de părere că partidele să fie obligate să includă un anumit număr de femei pe lista de candidați.
(5) Slaba reprezentare femeilor pe listele de candidați şi apoi în rândul aleşilor se datorează în mare parte factorului politic. Astfel spus, comparativ cu alți factori (predilecția electoratului de a vota bărbați, factorul de auto-limitare a femeilor), bariera cea mai mare în participarea echitabilă a femeilor în viața politică sunt partidele politice.
(6) Dacă problema de bază a participării scăzute a femeilor se află în interiorul partidelor politice, şi dacă acestea nu au reuşit să se reformeze, atunci introducerea cotelor minime de reprezentare constituie cea mai eficientă metodă de reformare a partidelor politice în acest sens.
(6) Proiectul de lege cu privire la introducerea cotelor minime de reprezentare este un pas pozitiv, însă pentru ca acesta să fie eficient, este necesar ca sistemul de cote să fie fortificat.
(7) Analiza experiențelor de implementare a sistemelor de cote în țările membre ale Uniunii Europene, cât şi a statelor membre ale OSCE arată că un sistem de cote eficient în Moldova ar cuprinde următoarele elemente:
(1) Introducerea unei cote procentuale minime de 40% .
(2)Introducea prevederilor de plasament, astfel încât cota procentuală să se aplice pentru fiecare decilă din lista candidaţilor.
(3) Introducerea sancţiunilor prin refuzul de a înregistra concurenţii electorali care nu respectă toate prevederile sistemului de cote.
 
Acest material/publicație este realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Fundației Pontis, în cadrul proiectului ”Slovacia și viitorul European al Moldovei”, implementat de către Fundația Pontis în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de către Agenţia Slovacă pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională/SlovakAid. Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Pontis, Fundației Est-Europene sau Agenției Slovace pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională/SlovakAid.

Alte articole

(Nota analitica) Reformarea Concediului de Îngrijire a Copilului

Practic toate țările lumii recunosc importanța timpului petrecut de părinți îngrijind de copiii lor. Cu cât mai mic copilul, cu atât are nevoie de mai multă atenție și îngrijire. Țările Uniunii Europene, și nu numai,prevăd în lege durata de concediu la care au dreptul mama și tatăl copilului nou născut. În același timp, majoritatea țărilor Europene recunosc și importanța participării femeilor și bărbaților pe piața muncii în mod egal și astfel, promovează politici care încearcă să balanseze responsabilitatea fiecărui dintre părinți pentru îngrijirea copiilor cu participarea egală pe piața muncii.

(prezentare)(dis)Balanţa de gen pe listele de candidaţi

La alegerile parlamentare din noiembrie 2014 a fost atins cel mai înalt nivel de prezență a femeilor pe listele electorale – 30,5% din totalul candidaților, deși nesemnificativ în comparaţie cu scrutinele precedente. Variația indicatorului a fost cuprinsă între 48,9% pe listele Partidului Politic Democrația Acasă și 16,5% pe listele Partidului Forța Poporului. Din totalul celor 20 de concurenți electorali, doar 7 formaţiuni politice au acordat o treime de locuri în listele de candidaţi femeilor.

Agenda Egalităţii de Gen. Propuneri pentru programul de guvernare în domeniul promovării egalităţii de gen pentru perioada 2014-2018

În pofida eforturilor autorităţilor publice, partenerilor de dezvoltare şi a organizaţiilor societăţii civile, progreselor de aproape un deceniu de la adoptarea legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, marele probleme structurale ce afectează disproporțional femeile şi bărbaţii încă mai persistă: (I) nivelul de reprezentare al femeilor în forurile decizionale a rămas practic neschimbat; (II) femeile au continuat să fie discriminate pe piața muncii şi supra-reprezentate în cele mai prost plătite sectoare ale economiei; (III) femeile continuă să îngrijească disproporțional de mult de copii, cu implicarea minimă a taților, aceste realități fiind determinate de politici publice și societate; (IV) numărul victimelor violenţei domestice continuă să crească.

Sondaj de tip OMNIBUS. Percepția alegătorilor față de dimensiunea de gen în Campania Electorală 2014.

Sondajul de tip OMNIBUS a fost realizat la comanda Centrului “Parteneriat pentru Dezvoltare” de către Centrul de investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS - AXA” în cadrul programului „Femei în Politică”. Programul „Femeile în Politică” este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women) și Fundația Est-Europeană și este finanțat de Guvernul Suediei.

Studiul privind Participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional

Datele studiului „Participarea femeilor şi bărbaţilor din Republica Moldova în procesul decizional” arată că doar 7% dintre femeile şi 8,6% dintre bărbaţii din ţară participă la consultarea bugetului comunităţii, 84% dintre femei nu participă la şedinţele consiliului local şi doar unul din cinci respondenţi se declară informat, în măsură diferită, despre cum se iau deciziile în primărie sau consiliul localităţii de reşedinţă.

Raport De Cercetare "Dimensiunea de Gen în Organizaţiile Non-guvernamentale"

Raport De Cercetare "Dimensiunea de Gen în Organizaţiile Non-guvernamentale" cuprinde o analiza amplă a gradului de interes şi cunoştinţele reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale cu privire la paradigma de gen. Raportul a fost efectuat în cadrul în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. Preocuparea Centrului “Parteneriat pentru Dezvoltare” pentru integrarea dimensiunii de gen în activitatea sectorului asociativ din Moldova se înscrie într-un demers amplu şi de durată, desfăşurat de CPD, în vederea cristalizării unei mase critice de oameni şi organizaţii ale societăţii civile care să se coalizeze cu mişcarea de promovare a egalităţii de gen şi să contribuie la consolidarea unui parteneriat de gen autentic în societatea moldovenească, în toate domeniile.

Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile nonguvernamentale

Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale. Pentru o societate civilă sensibilă la gen” conţine date sintetice, de informare şi sensibilizare pentru cîteva teme fundamentale în domeniul egalităţii de gen, şi anume: CE este genul şi problematica de gen, DE CE este important să se integreze dimensiunea de gen în activitatea organizaţiilor non-guvernamentale şi CUM se poate realiza abordarea integratoare a genului în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale. încît să poată iniţia sau continua schimbarea în interiorul organizaţiei, în vederea integrării dimensiunii de gen.

Şanse Elage în Procesul Electoral: Cazul Alegerilor Locale 2011

Lucrarea de faţă, reprezintă un studiu de caz al alegerilor locale generale din 2011, se înscrie într-o listă, deja impunătoare, de investigaţii realizate de autori la diferite scrutine din Republica Moldova, debutînd cu alegerile locale generale din 2007 şi continuînd cu cele parlamentare din 2009 şi 2010.

Şanse Egale în Procesul Electoral (Cazul Alegerilor Parlamentare 2009)

Intervenţia acestei lucrări constă în elucidarea gradului de implicare a femeilor în competiţia electorală, element fără de care este imposibil a discuta pe marginea reprezentării de facto în structurile edificate în rezultatul scrutinului. Drept cîmp experimental îl constituie alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009.

Foaia de Parcurs privind respectarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în cadrul proceselor electorale din republica Moldova

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în colaborare cu partenerii săi a lansat în octombrie 2008 iniţiativa civică „Alianţa Progen – Alegeri 2009” cu scopul de a face pledoarie publică respectarea şi promovarea egalităţii de gen în alegerile parlamentare 2009.

Rezultatele 81 - 90 din 98
GLOSAR
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan