Echipa

Directoare de program - Rodica Ivaşcu

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD),

Magistru in stiinte economice.

Domenii de interes:  Egalitatea de gen in procesul luării deciziilor; Politicile publice sensibile la dimensiunea de gen; Managementul Strategic si cel al Proiectelor; Achizitiile si Integritatea; Bugetarea sensibilă la gen; Femeile, Pacea și Securitatea.

Iulie 2017 - prezent

Directoarea programului „Inițiativa Comună de Promovare a Oportunităților Egalității de Gen - faza II”, implementat de CPD cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul Suediei  (iulie 2017 - iunie 2021).

Decembrie 2014 - Iunie 2017

Coordonatoarea proiectului „Inițiativa Comună de Promovare a Oportunităților Egalității de Gen”, implementat de CPD cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei/DANIDA (ianuarie 2016 - martie 2017);

Coordonatoare de Proiect "Angajatori pentru Non-Discriminare", FHI 360 Moldova, USAID (august 2014 - octombrie 2017);

Coordonatoarea Programului National de Mentorat pentru Femei din Sistemul Afacerilor Interne "INSPIR-O!", editia II, Ministerul Afacerilor Interne din R. Moldova, Fundatia Est-Europeana si Ambasada Americii in Republica Moldova (iulie 2014 - decembrie 2015); 

Asociata de Proiect in cadrul "Femeile in Politica", UN Women, PNUD, EEF, Guvernul Suediei (decembrie 2014 - decembrie 2016).

2013

Asociata de program in cadrul "CIVITA" - Programul de Accelerare a Participarii Femeilor, Fundatia Soros-Moldova

2012

Asistenta de proiect in cadrul "INSPIR-O!" - Programul National de Mentorat pentru Femei, Fundatia Est-Europeana si Ambasada Americii in Republica Moldova

Asistenta de proiect in cadrul "Angajatori pentru Non-discriminare", Fundatia Soros-Moldova

Asistenta de proiect in cadrul "Pilotarea serviciilor de non-discriminare in r. Causeni", FHI 360 Moldova

2008-2011 (voluntariat)

Alumni AIESEC Chisinau (2011)

Presedintele Departamentului de Comunicare, AIESEC Chisinau (2010-2011)

Coordonatoarea echipei de granturi, Departamentul Financiar, AIESEC (2009-201


Alte articole

Director Executiv - Alexei Buzu

Licentiat in Economie. Studii avansate in domeniul Managementului Organizatiilor NonProfit si in domeniul Managementului Strategic. Domenii de interes prioritar: Planificare strategica, Evaluare Organizationala, Management Public, Participare si mobilizare Comunitara. Consilier local independent in comuna Drasliceni. Presedinte al Comisiei de Finante Buget si Proiecte Investitionale, Presedintele Comisiei de Licitatii. Reales in calitate de consilier independent si in 2007. Militant pentru drepturile femeii. Detinator al premiului YouthActionNet (International Youth Foundation, SUA).

Vice Directoare, Fondatoare a Centrului Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii “Parteneriat pentru Dezvoltare” - Galina Precup

Licenţiată in filologie şi ştiinţe ale jurnalisticii. Studii în ştiinţe ale comunicării. Domenii de interes prioritar: Cadrul conceptual al egalităţii de gen. Abordarea integratoare a egalităţii de gen. Dimensiunea de gen pe piaţa muncii şi în procese de luare a deciziilor. Politicile de gen. Educaţie de gen. Educaţie interculturală. Leadership feminin. Advocacy şi lobby comunitar. Managementul ONG-urilor.

Contabilă - Tamara Ermolenco

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Licențiată în Științe economice. Studii avansate în politica de contabilitate a ONG-lor Domenii de interes: Egalitatea de gen în toate domeniile de activitate, Contabilitatea ONG-urilor, Raportarea finanicară în ONG-uri.

Analistă de Politici Publice, Coordonatoare de Proiect - Natalia Covrig

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Licenţiată în sociologie, magistru în ştiinţe sociale. Domenii de interes:Planificare strategică, Concilierea vieții de familie cu viața profesională, Managementul proiectelor, Metodologia de cercetare socială, Analiza datelor. Mai 2018 - Prezent Junior Gender Expert - Proiectul “Susținerea liderismului și participării femeilor la luarea deciziilor în Republica Moldova”, implementat de CPD în cadrul Acordului de colaborare în baza de proiecte cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), finanțat de Guvernul Suediei și UN Women. Februarie 2018 - Prezent Directoare de proiect - ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”, Implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene

Specialistă în Relatiile cu Publicul (PR) şi Advocacy, Asistentă de proiect - Alina Andronache

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Licențiată în științe politice. Domenii de interes: comunicare, lobby, advocacy, egalitatea de gen pe piața muncii și procesul decizional. Specialistă în Relatiile cu Publicul şi Advocacy Proiectul “Susținerea liderismului și participării femeilor la luarea deciziilor în Republica Moldova”, implementat de CPD în cadrul Acordului de colaborare în baza de proiecte cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), finanțat de Guvernul Suediei și UN Women. (mai 2018 - aprilie 2020)

Coordonatoare de proiect - Alexandra Ermolenco

Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii ”Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare” Domenii de interes: egalitatea de gen în politici publice și pe piața muncii, dezvoltarea organizațională, management financiar și contabilitatea ONG-urilor. Decembrie 2017- prezent Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii ”Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare” – asistentă de proiect

Asistentă de Proiect - Olga Sîrbu

Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii ”Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare” – asistent de proiect. Domenii de interes: egalitatea de gen în procesul decizional, alegeri inclusive, femeile în politică, bună guvernare și transparența decizională. Aprilie 2016 - prezent Asistentă de proiect în Programele: ”Femeile în Politică. Programul Național de Mentorat pentru Femei Consiliere” ”De la 87 la 100. Reducerea diferențelor salariale de gen din Republica Moldova” ”Programul Național de Mentorat pentru femei active INSPIR-O!” ”Parteneriate pentru Bună Guvernare” ”Pledoaria societății civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. ”Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan