Publicaţii CPD

Raport De Cercetare "Dimensiunea de Gen în Organizaţiile Non-guvernamentale"

Descarcă fişier: studiu gm ong-uri final 05.06.2012.pdf (1MB)

 

Raportul De Cercetare "Dimensiunea de Gen în Organizaţiile Non-guvernamentale" cuprinde o analiza amplă a gradului de interes şi cunoştinţele reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale cu privire la paradigma de gen.  

Prin intermediul activităţilor realizate pentru această componentă, în cadrul proiectului ne-am propus să oferim un cadrul informativ-aplicativ pentru ca organizaţiile non-guvernamentale şi personalul acestora, să-şi îmbunătăţească strategia de lucru cu beneficiarii şi constituenţii, să-şi sporească cultura de gen personală şi organizaţională, să-şi diversifice abordările din cadrul proiectelor şi să integreze, în ultimă instanţă, dimensiunea de gen, într-un mod plenar şi firesc, prin exersarea instrumentelor propuse şi, indiscutabil, prin schimbarea perspectivei asupra acestei problematici.

Preocuparea Centrului “Parteneriat pentru Dezvoltare” pentru integrarea dimensiunii de gen în activitatea sectorului asociativ din Moldova se înscrie într-un demers amplu şi de durată, desfăşurat de CPD, în vederea cristalizării unei mase critice de oameni şi organizaţii ale societăţii civile care să se coalizeze cu mişcarea de promovare a egalităţii de gen şi să contribuie la consolidarea unui parteneriat de gen autentic în societatea moldovenească, în toate domeniile.
 
Acest raport este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. 

Alte articole

(Nota analitica) Reformarea Concediului de Îngrijire a Copilului

Practic toate țările lumii recunosc importanța timpului petrecut de părinți îngrijind de copiii lor. Cu cât mai mic copilul, cu atât are nevoie de mai multă atenție și îngrijire. Țările Uniunii Europene, și nu numai,prevăd în lege durata de concediu la care au dreptul mama și tatăl copilului nou născut. În același timp, majoritatea țărilor Europene recunosc și importanța participării femeilor și bărbaților pe piața muncii în mod egal și astfel, promovează politici care încearcă să balanseze responsabilitatea fiecărui dintre părinți pentru îngrijirea copiilor cu participarea egală pe piața muncii.

(prezentare)(dis)Balanţa de gen pe listele de candidaţi

La alegerile parlamentare din noiembrie 2014 a fost atins cel mai înalt nivel de prezență a femeilor pe listele electorale – 30,5% din totalul candidaților, deși nesemnificativ în comparaţie cu scrutinele precedente. Variația indicatorului a fost cuprinsă între 48,9% pe listele Partidului Politic Democrația Acasă și 16,5% pe listele Partidului Forța Poporului. Din totalul celor 20 de concurenți electorali, doar 7 formaţiuni politice au acordat o treime de locuri în listele de candidaţi femeilor.

Agenda Egalităţii de Gen. Propuneri pentru programul de guvernare în domeniul promovării egalităţii de gen pentru perioada 2014-2018

În pofida eforturilor autorităţilor publice, partenerilor de dezvoltare şi a organizaţiilor societăţii civile, progreselor de aproape un deceniu de la adoptarea legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, marele probleme structurale ce afectează disproporțional femeile şi bărbaţii încă mai persistă: (I) nivelul de reprezentare al femeilor în forurile decizionale a rămas practic neschimbat; (II) femeile au continuat să fie discriminate pe piața muncii şi supra-reprezentate în cele mai prost plătite sectoare ale economiei; (III) femeile continuă să îngrijească disproporțional de mult de copii, cu implicarea minimă a taților, aceste realități fiind determinate de politici publice și societate; (IV) numărul victimelor violenţei domestice continuă să crească.

Sondaj de tip OMNIBUS. Percepția alegătorilor față de dimensiunea de gen în Campania Electorală 2014.

Sondajul de tip OMNIBUS a fost realizat la comanda Centrului “Parteneriat pentru Dezvoltare” de către Centrul de investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS - AXA” în cadrul programului „Femei în Politică”. Programul „Femeile în Politică” este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women) și Fundația Est-Europeană și este finanțat de Guvernul Suediei.

Studiul privind Participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional

Datele studiului „Participarea femeilor şi bărbaţilor din Republica Moldova în procesul decizional” arată că doar 7% dintre femeile şi 8,6% dintre bărbaţii din ţară participă la consultarea bugetului comunităţii, 84% dintre femei nu participă la şedinţele consiliului local şi doar unul din cinci respondenţi se declară informat, în măsură diferită, despre cum se iau deciziile în primărie sau consiliul localităţii de reşedinţă.

Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei Cauze, Mituri şi Opţiuni de Implementare

Raportul de Cercetare "Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei" reprezinta un studiu vizavi de reprezentativitatea politică atat a femeilor cat şi bărbaţilor. Studiul reflectă practicile ţărilor membre OSCE în domeniul cotelor de reprezentare, precum şi adaptarea acestora actualităţii Republicii Moldova.

Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile nonguvernamentale

Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale. Pentru o societate civilă sensibilă la gen” conţine date sintetice, de informare şi sensibilizare pentru cîteva teme fundamentale în domeniul egalităţii de gen, şi anume: CE este genul şi problematica de gen, DE CE este important să se integreze dimensiunea de gen în activitatea organizaţiilor non-guvernamentale şi CUM se poate realiza abordarea integratoare a genului în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale. încît să poată iniţia sau continua schimbarea în interiorul organizaţiei, în vederea integrării dimensiunii de gen.

Şanse Elage în Procesul Electoral: Cazul Alegerilor Locale 2011

Lucrarea de faţă, reprezintă un studiu de caz al alegerilor locale generale din 2011, se înscrie într-o listă, deja impunătoare, de investigaţii realizate de autori la diferite scrutine din Republica Moldova, debutînd cu alegerile locale generale din 2007 şi continuînd cu cele parlamentare din 2009 şi 2010.

Şanse Egale în Procesul Electoral (Cazul Alegerilor Parlamentare 2009)

Intervenţia acestei lucrări constă în elucidarea gradului de implicare a femeilor în competiţia electorală, element fără de care este imposibil a discuta pe marginea reprezentării de facto în structurile edificate în rezultatul scrutinului. Drept cîmp experimental îl constituie alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009.

Foaia de Parcurs privind respectarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în cadrul proceselor electorale din republica Moldova

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în colaborare cu partenerii săi a lansat în octombrie 2008 iniţiativa civică „Alianţa Progen – Alegeri 2009” cu scopul de a face pledoarie publică respectarea şi promovarea egalităţii de gen în alegerile parlamentare 2009.

Rezultatele 81 - 90 din 98
GLOSAR
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan