Rapoarte anuale
Anul: 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / Toţi anii

Anul 2020

Rapoarte de finanţare

Raportul cenzorului - 2019 324KB

Rapoarte de activitate

Raport de activitate - 2019 256KB

Anul 2019

Rapoarte de finanţare

Raport Financiar CPD 2018 707KB
Raport Cenzor pentru anul 2018 607KB

Rapoarte de activitate

CPD ScoreCard 2018 405KB

Anul 2018

Rapoarte de finanţare

Raport Cenzor pentru anul 2017 1MB
Raport financiar pentru anii 2016-2017 943KB
Raport Cenzor pentru anul 2016 2MB

Rapoarte de activitate

CPD ScoreCard 2013-2017 167KB

Anul 2015

Rapoarte de activitate

Raport de implementare a strategiei, rezultate pentru 2013 - 2015 193KB
Delivery report 2015 167KB
CPD ScoreCard 2013-2015 128KB
Raport Cenzor pentru perioada 08-09 octombrie 2015 3MB

Anul 2014

Rapoarte de finanţare

Raport Cenzor pentru perioada 01.09.2013- 30.06.2014 183KB

Anul 2013

Rapoarte de finanţare

Raportul Financiar CPD 2012 523KB

Rapoarte de activitate

Raport Cenzor pentru perioada 01.09.2012- 31.08.2013 233KB
REZULTATE PENTRU 2012 Raport de implementare a strategiei CPD 316KB
Delivery Report 2012 on Implementation of CPD strategy 304KB
Scor Card CPD 2012 105KB
CPD Score card 2012 96KB

Anul 2012

Rapoarte de activitate

Raport Anual 2010-2011 262KB

Anul 2011

Rapoarte de activitate

Raport Financiar 2011 854KB

Anul 2010

Rapoarte de activitate

Raport Financiar 2010 1MB

Anul 2009

Rapoarte de activitate

Raport Financiar 2009 5MB

Anul 2008

Rapoarte de activitate

Raport Financiar 2008 3MB

Anul 2007

Rapoarte de finanţare

Raport narativ "Dezvoltare şi consolidare instituţionalizată a CPD" 79KB

Anul 2006

Rapoarte de activitate

Raport de activitate pentru anul 2005-2006 122KB
Raport de activitate pentru anul 2006 60KB

Anul 2005

Rapoarte de finanţare

Raport narativ "Sporirea culturii juridice a populaţiei" 2MB
Raport narativ "Educaţie pentru egalitatea de gen" 61KB

GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan