Proiecte - Anul 2008
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Abilitarea Femeilor din Mediul Rural

Data publicării: Joi, 12 iunie 2008
Pentru punerea în aplicare a acestui proiect, CPD l-a implicat cu succes pe Oxfam Novib, în calitate de partener principal. CPD se aşteptată ca cel puţin 170 de femei din comunităţile selectate vor dezvoltata abilităţi de conducere şi vor dori să participe la viaţa publică. Cel puţin 1200 de persoane vor fi implicate direct sau influenţate de implementarea proiectului pentru beneficiul comunităţii lor. Societatea civilă se va dezvolta în mod durabil: grupurile comunitare sunt operaţionale şi capabili. Cel puţin 8 dintre ele vor fi înregistrate ca ONG-uri. 20 comunităţi rurale s-au bucurat de mici proiecte care ofereau beneficii în funcţie de nevoile lor: de la crearea la organizarea discuţiilor periodice cu oficialii aleşi. Ca urmare a proiectelor realizate în 20 comunităţi cel puţin 30% din populaţie (13 500) au beneficia de rezultatele proiectului.va

Iniţiativa civică Alianţa ProGen

Data publicării: Joi, 12 iunie 2008
CPD şi câteva alte ONG-uri din domeniu au lansat iniţiativa civică Alianţa ProGen - Alegeri 2009, care vizează creşterea gradului de conştientizare a părţilor interesate în ceea ce priveşte egalitatea de gen în alegeri şi dimensiunile de gen în procesele politice (platforme, materiale promotionale, mass-media vizibilitate etc.)

Generarea procesului de învăţământ în şcolile secundare ale Republicii Moldova

Data publicării: Miercuri, 11 iunie 2008
În cadrul acestui proiect, un grup de experţi au elaborat module integrate de învăţământ pentru profesori şi educatori, în parteneriat cu Centrul Educaţional "Pro Didactica". CPD în parteneriat cu Centrul Educaţional "Pro Didactica" a efectuat un număr de 4 traininguri pentru profesori şi educatori pe probleme legate de gen în educaţie.

Egalitatea de şanse - Iniţiative locale

Data publicării: Duminică, 08 iunie 2008
Echipa de proiect a CPD şi experţii au analizat toate documentele interne din perspectiva de gen la şedințele Administrațiilor Publice Locale (regulamentul intern, sistemul de salarizare, lista posturilor personalului separate pe bază de gen). Având în vedere demersul înaintat de CPD, Municipalitatea Chişinău a semnat la 03 martie Carta Europeană pentru Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în viaţa locală.

Abordare exhaustivă a fenomenului de hărţuire sexuală

Data publicării: Vineri, 06 iunie 2008
În cadrul acestui proiect, CPD a stabilit procedura de înregistrare a cazurilor de hărţuire sexuală: elaborarea unui formular ce urma să fie completat, livrarea formularul la diferite locuri de muncă şi la instituţiile de învăţământ (universităţi şi colegii), oferirea posibilității de completare a formularului on-line, prin intermediul site-ul CPD: www.progen.md. CPD a distribuit rezultatele sondajului naţional "Fenomenul de hărţuire sexuală în Republica Moldova" părţilor interesate.

Promovarea egalităţii de gen pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova

Data publicării: Joi, 05 iunie 2008
CPD a organizat Conferinţa "Discriminarea de gen pe piaţa forţei de muncă" în parteneriat cu Ministerul Protecţiei Sociale şi proiectul UNIFEM în Moldova. În carul proiectului au participat 20 reprezentanţi de la ministere, 15 activişti din sectorul non-guvernamental din Chişinău şi regiuni, comunitatea donatorilor şi membrii partidelor politice ". CPD a promovat spoturi audio şi video sociale cu privire la problema de discriminarea în bază de gen pe piaţa muncii "Discriminarea este formată diferit!" atât la nivel naţional cât şi local (National TV (TVM 1), Euro TV, 4 posturi locale de televiziune, Radio Moldova Internaţional, 10 posturi locale de radio).
GLOSAR
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan