Apariţii mass-media

(Europa Liberă) Ați vota pentru un primar femeie ?

Data publicării: Vineri, 03 iunie 2011
Daniela Terzi-Barbăroșie: „buna guvernare locală trebuie să aplice egalitatea de gen şi incluziunea socială prin ceea ce face.”

„Pentru mine Ziua de 8 martie este sărbătoarea mea profesională” - interviu Info-Prim Neo cu Daniela Terzi-Barbăroşie

Data publicării: Marţi, 08 martie 2011
"Aş vrea ca femeile şi bărbaţii, să-şi cunoască drepturile. Acestea sunt prevăzute în legi scrise, care trebuie aplicate în mod obligatoriu. Nici o lege scrisă, însă, nu ne spune să inchidem ochii. Aşa că deschideţi ochii, analizaţi, discutaţi, îndrăzniţi. Şi mai ales+ luaţi atitudine. Şi nu vă fie teamă că veţi fi singuri(e). Implicarea este contagioasă. Mai ales azi, în ziua de 8 Martie. E ziua femeilor care luptă pentru drepturile lor. Şi ale voastre."

(info-prim) Reprezentarea femeilor în Parlament a scăzut în pofida eforturilor de a promova egalitatea de gen

Data publicării: Joi, 20 ianuarie 2011
Se observă un regres în ceea ce priveşte reprezentarea de gen, în pofida eforturilor susţinute ale societăţii civile de a determina partidele să ofere mai multe şanse femeilor de reprezentare pe lista de candidaţi. Mai multe organizaţii ale societăţii civile, inclusiv Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, au demarat mai multe proiecte de promovare a participării femeilor în viaţa politică, însă acestea nu au fost suficiente, dacă nu a existat deschidere din partea partidelor politice. O prima cauză ar fi faptul că procentul femeilor-candidate pe listele partidelor a fost mai mic, iar a doua cauză este faptul că poziţionarea femeilor pe aceste liste a fost una defavorabilă în comparaţie cu cea a bărbaţilor-candidaţi.
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan