Apariţii mass-media

(Europa Liberă) Ați vota pentru un primar femeie ?

Data publicării: Vineri, 03 iunie 2011

 

Daniela Terzi-Barbăroșie: „buna guvernare locală trebuie să aplice egalitatea de gen şi incluziunea socială prin ceea ce face.”


O organizaţie neguvernamentală din coaliţia civică pentru alegeri libere a calculat că femeile sunt reprezentate mai puţin printre candidaţii la alegerile din 5 iunie, faţă de scrutinul local precedent din 2007. La funcţia de primar, de exemplu, numai 18 la sută dintre candidaţi sunt femei, în scădere cu 5 la sută. Şi mai puţine vor ajunge probabil primăriţe în rezultatul alegerilor. Lucia Diaconu s-a interesat care sunt cauzele:

Cercetarea realizată de Centrul de studii şi informare pentru drepturile femeilor „Parteneriat pentru dezvoltare”, în 100 de circumscripţii, constată nu doar micşorarea numărului femeilor pe listele de candidaţi. Şi în aceste alegeri, ele se regăsesc mai mult înspre coada listei: pentru funcţia de consilier raional, în primele 5 poziţii, femeile reprezintă doar puţin peste 20%.
 
Studiul mai arată că numărul partidelor politice care au în mod explicit stabilit în programele sale electorale soluţii pentru problema asigurării şanselor egale pentru femei şi bărbaţi s-a mărit, de la 2 la 4.
 
Însă dezideratul rămîne doar pe hîrtie, este concluzia sonorizată de preşedinta organizaţiei Daniela Terzi- 
 
Daniela Terzi-Barbăroșie
 
Barbăroşie după ce experţii au analizat platformele electorale ale candidaţilor pentru funcţia de primar al capitalei:
 
„Ofertele electorale şi de această dată sînt nu doar neutre la problematica de gen, mai mult decît atît ele pur şi simplu nu sînt prietenoase problemelor şi intereselor femeilor şi bărbaţilor. De ce atîta interes? Pentru că buna guvernare locală trebuie să aplice egalitatea de gen şi incluziunea socială prin ceea ce face, pentru că atunci cînd nu se iau în consideraţie nevoile specifice ale femeilor şi bărbaţilor nu putem vorbi despre o dezvoltare durabilă a localităţii. ”
 
Ecaterina Mardarovici
 
Cum ar putea fi explicată înrăutăţirea, în unele privinţe, pe care o constată studiul faţă de scrutinul local din 2007,  am întrebat-o pe Ecaterina Mardarovici, preşedinta clubului politic al femeilor 50/50, organizaţie care a fost implicată într-o campanie de amploare pentru susţinerea femeilor candidate în aceste alegeri:
 
„Acum este o lipsă totală de înţelegere a ceea ce înseamnă integrare europeană şi ce înseamnă valori europene, că nu poţi să mergi cu un program european avînd aproape în toate partidele echilibru de gen în ceea ce priveşte componenţa membrilor de partid, este cam 50 la 50, şi să vii cu liste aşa cum le vedem noi astăzi. În general, femeile au fost mai pregătite pentru a candida, însă s-au pomenit nu pe locurile eligibile, unele în afara listei, să zicem. Spre mirarea mea, lupta este mult mai acerbă. Banii sînt în faţă. Am senzaţia că valoarea principală a unei persoane pentru a fi plasat pe listă şi pe un loc anume este buzunarul sau portmoneul, dacă vreţi.”
 
Centrul „Parteneriat pentru dezvoltare” atrage atenţia că R. Moldova M s-a angajat pînă în 2015 să sporească reprezentarea femeilor  la nivelul la care se iau decizii, cotele înregistrate la aceste alegeri fiind considerabil mai mici faţă de cele recomandate de experţii internaţionali de 30-40 la sută şi asumate de guvernare.
 
Organizaţiile pentru promovarea egalităţii de gen pledează pentru introducerea unei cote obligatorii de reprezentare a femeilor în organele puterii, aşa încît să forţeze partidele politice să respecte să asigure participarea echilibrată a femeilor la procesele de luare a deciziilor.
 
Dar ce cred simplii alegători despre prezenţa femeilor în politică?
 
- „Femeile trebuie să aibă tot drepturi egale ca şi oamenii. Aşa-i. Pentru că ele muncesc mai mult decît oamenii daje. Vin acasă după lucru, fac mîncarea, spală, au grijă de copii.”
 
Europa Liberă:  Dar dvoastră aţi vota pentru un primar femeie?
 
- „Ştiţi că femeile la aşa ceva trebuie să aibă de furcă cu mulţi oameni. Şi cam... Se poate konecino de încercat, dar eu socot că, dinspre partea me, cam slab aşa ceva.”
 
- „Trebuie să fie egale ca bărbaţii femeile, de asemenea şi în politică. Avem aceleaşi drepturi.”
 
- „Femeile ar trebui să participe mai mult în politică deoarece bărbaţii şi-ar mai schimba purtările. În viaţă, influenţa femeii asupra bărbatului se simte mult.”
 
- „Femeia în general n-ar trebui să se ocupe de politică, dar trebuie să revină la familie şi la copii. Dacă femeia iese din familie şi nu mai are grijă de familie şi de copii, bărbatul n-o să-i suplinească funcţiile aşa cum o să le facă o femeie.”
 
- „Nu joacă rolul dacă-i bărbat sau doamnă. Joacă rolul cum îşi poate face  lucru”, au fost cîteva din opiniile culese pe străzile din capitală.

Alte articole

„Pentru mine Ziua de 8 martie este sărbătoarea mea profesională” - interviu Info-Prim Neo cu Daniela Terzi-Barbăroşie

Data publicării: Marţi, 08 martie 2011
"Aş vrea ca femeile şi bărbaţii, să-şi cunoască drepturile. Acestea sunt prevăzute în legi scrise, care trebuie aplicate în mod obligatoriu. Nici o lege scrisă, însă, nu ne spune să inchidem ochii. Aşa că deschideţi ochii, analizaţi, discutaţi, îndrăzniţi. Şi mai ales+ luaţi atitudine. Şi nu vă fie teamă că veţi fi singuri(e). Implicarea este contagioasă. Mai ales azi, în ziua de 8 Martie. E ziua femeilor care luptă pentru drepturile lor. Şi ale voastre."

(info-prim) Reprezentarea femeilor în Parlament a scăzut în pofida eforturilor de a promova egalitatea de gen

Data publicării: Joi, 20 ianuarie 2011
Se observă un regres în ceea ce priveşte reprezentarea de gen, în pofida eforturilor susţinute ale societăţii civile de a determina partidele să ofere mai multe şanse femeilor de reprezentare pe lista de candidaţi. Mai multe organizaţii ale societăţii civile, inclusiv Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, au demarat mai multe proiecte de promovare a participării femeilor în viaţa politică, însă acestea nu au fost suficiente, dacă nu a existat deschidere din partea partidelor politice. O prima cauză ar fi faptul că procentul femeilor-candidate pe listele partidelor a fost mai mic, iar a doua cauză este faptul că poziţionarea femeilor pe aceste liste a fost una defavorabilă în comparaţie cu cea a bărbaţilor-candidaţi.
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan