Documente interne

CUM CPD VA CONTRIBUI LA CREȘTEREA EGALITĂȚII DE GEN ÎN MOLDOVA? Planul Strategic CPD 2018-2021

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o organizație neguvernamentală, fondată în anul 1998 cu scopul de a promova și dezvolta egalitatea efectivă dintre femei și bărbați în Republica Moldova. Pe parcursul 20 de ani de activitate, CPD şi-a concentrat eforturile asupra următoarelor direcții: (i) inițial programe de împuternicire socială, economică, juridică, proiecte educaționale de gen şi drepturile umane ale femeii, de capacitare în domeniul orientării profesionale, apoi programe de mandatare pentru femeile din zonele rurale și femeile din politică. În perioada 2000-2017 CPD a realizat programe de abilitare în circa 240 de localități, mobilizând grupuri comunitare de femei și bărbați, (ii) realizarea cercetărilor și analizelor de politici – în perioada 2013-2017 CPD a realizat aproximativ 33 de a analize și cercetări în domenii precum piața muncii, remunerarea, reforma pensiilor, educație și sănătate, (iii) advocacy pentru aprobarea politicilor menite să asigure egalitatea – CPD s-a implicat activ în promovarea aprobării sistemului de cote minime de reprezentare, introducerea concediului paternal, precum și integrarea dimensiunii de gen în mai multe politici publice sectoriale.

Strategia CPD "Impact pentru Egalitate de Gen"

Planul Strategic de faţă își propune să informeze abordarea generală efectuată de CPD pentru a contribui în cel mai efectiv mod la pronunţarea egalităţii de genuri în Moldova în următorii 3 ani. Planul Strategic reprezintă mai mult direcţii ale principiilor decât o abordare prescriptivă. Este director din punct de vedere că acesta reprezintă o metodă (focusare pe “cum?”) de a face faţă provocărilor identificate intr-o măsură mai mare decât să prevederea unei game largi de acţiune (focusare pe “ce?”). Este deasemena un ghid atâta timp cât majoritatea iniţiativelor și acţiunilor propuse rămân înafara influenţei CPD-ului.
GLOSAR
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan